15.09.2018 - Brussel / Symposium Bouwen en biodiversiteit

De stad is een ecosysteem waarin bebouwde oppervlakken en natuur een evenwicht zoeken. Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseert Leefmilieu Brussel in Thurn & Taxis een symposium over bouwen en biodiversiteit.
 
In elk architecturaal project heeft biodiversiteit zijn plaats. Deze kan bovendien op diverse manieren worden gestimuleerd, bijv. door extra groen te voorzien, door verharde zones doorlatend te maken, en door te kiezen voor inrichtingen die gunstige voorwaarden scheppen voor fauna en flora. Dergelijke keuzes verbinden gebouwen met de groene en blauwe netwerken om van Brussel een duurzame stad te maken.
  • Welke inrichtingen kunnen ontwerpers in hun project integreren en waar kunnen ze deze voorzien?
  • Welke aandachtspunten mogen aannemers bij de uitvoering niet uit het oog verliezen?
  • Welke uitvoerings- en onderhoudskosten brengt dit alles met zich mee voor de opdrachtgevers? Welk beheer kan de duurzaamheid van de inrichtingen verzekeren?
Dit seminarie vormt ook een uitstekende gelegenheid om de nieuwe tools voor de beoordeling van de biodiversiteit en met name de veranderingen in het gebruik van de biotoop-oppervlaktefactor (BAF) voor te stellen.
Dankzij de talrijke concrete gevallen beschikt u over gebruiksklare tools om biodiversiteitsaspecten vanaf het begin in renovatie- en bouwprojecten op te nemen.
 
Terug naar overzicht