10.02.2019 - Citizenscienceproject / Knappe K(n)oppen kunnen de boom in

Citizenscienceproject UAntwerpen en Reagent wil het proces achter het knoppen van de bomen blootleggen. Honderden scholieren steken tijdens het project Knappe K(n)oppen de handen uit de mouwen om een antwoord op die vraag te vinden.
 
De bomen zijn in de war en de oorzaak is bekend: de klimaatverandering. Maar waarom bomen het ene jaar vroeger knoppen dan het andere, dat is nog niet duidelijk. Daglengte, temperatuur, beschikbaarheid van voedingsstoffen: het zijn maar enkele factoren die mee bepalen wanneer een boom in het voorjaar begint te ‘knoppen’. “Elk jaar gebeurt dat op een ander moment”, vertelt Jasper Bloemen, bioloog op UAntwerpen. “Maar de wetenschap heeft het proces nog niet in kaart kunnen brengen. Door de klimaatopwarming zijn bomen in de war en lopen de bladeren steeds vroeger uit. Omdat het sturingsproces zo complex is, kunnen we het gedrag van bomen in onze nieuwe, warmere wereld niet voorspellen.”
 
Dat is nochtans cruciaal, want bomen spelen een belangrijke rol. Ze nemen zelf een hele hoop CO2 op uit de lucht (het broeikasgas CO2 in de lucht stuurt de klimaatopwarming) en bovendien zijn ook veel vogels, insecten en andere organismen afhankelijk van de levenscycli van de bomen. Bloemen: “Met het project Knappe K(n)oppen willen we gegevens gaan verzamelen, veel gegevens. Die moeten ons in staat stellen een antwoord te bieden op een heel belangrijke vraag: zijn onze bomen bestand tegen een warmere wereld?”
 
Knappe K(n)oppen is een citizenscienceproject van UAntwerpen, het open biolab ReaGent en MOS (Milieuzorg op School) met financiële steun van EWI, het Vlaamse departement voor economie, wetenschap en innovatie.
Terug naar overzicht