10.02.2018 - Gent / Project 'Wijk op straat' ontvangt 1.900.000 euro subsidie

Het stadsvernieuwingsproject ‘Wijk op straat’ in het stadsdeel Dampoort-Sint-Amandsberg in Gent krijgt van de Vlaamse regering een projectsubsidie van 1,9 miljoen euro.

Steden krijgen projectsubsidies als ze voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria bij de realisatie van innoverende en multifunctionele stadsvernieuwingsprojecten. Die projecten werken aan de stedelijke ontwikkeling en koppelen een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke, bebouwde ruimte aan initiatieven van samenlevingsopbouw via coproductie. Ze moeten de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel verbeteren en hebben een hefboomfunctie voor het betrokken stadsdeel. De projecten verhogen er de algemene leefkwaliteit.

‘Wijk op straat’

Met het stadsvernieuwingsproject “Wijk op straat” pakt de stad Gent één van de laatste 19de-eeuwse gordelwijken aan in het stadsdeel Dampoort-Sint-Amandsberg. Dankzij een doorgedreven participatietraject en een conceptstudie beschikt de stad Gent over een duidelijke en integrale langetermijnvisie voor drie prioritaire zones.

De Stad heeft aandacht voor:

  • duurzame mobiliteit;
  • betere woonkwaliteit;
  • vergroening;
  • het bevorderen van ondernemingszin;
  • het stimuleren van samenleven;
  • klimaatneutraliteit;
  • kindvriendelijkheid.

Het stadsvernieuwingsproject “Wijk op straat” verandert het Heilig Hartplein en de kerk naar een kwalitatieve, laagdrempelige ontmoetingsplek op maat van de wijkbewoners. Door de reconversie van de kerk, het plein en de omgeving wil de stad komen tot een verbonden, geïntegreerde publieke binnen- en buitenruimte met een aantal buurtgerichte functies.

De Wasserijsite beslaat een oppervlakte van ongeveer 2.000m². Daar komt een publiek project met kwalitatieve binnen- en buitenruimtes, met een laagdrempelige economische invulling (maakbedrijven, creatieve werkplekken, …) en een duidelijke link naar de buurt. Daarnaast mikt het project op recreatieve sport- en spelactiviteiten en voorziet het ruimte voor buurtwerk en andere organisaties. De transformatie van het bestaande woonpatrimonium in het slechtste gedeelte van de Dampoortwijk is essentieel. Daarom trekt de stad extra middelen uit voor woonkwaliteit en energiebesparing. De eigenaars kunnen niet alleen aanspraak maken op extra premies, maar ook beroep doen op gratis renovatieadvies en -begeleiding.

Stedenbeleid Vlaanderen

Terug naar overzicht