06.04.2019 - Groene leeromgeving extra positief voor kinderen met beperking of stoornis

Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen. De positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met een mentale beperking, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas. Hun kansen in de samenleving nemen daardoor sterk toe.
 
Vanuit deze vaststelling vertrok BOS+, samen met partners uit Slovenië en England om het Green Learning Environments project vorm te geven. Aangezien dit project op zijn einde loopt is het hoog tijd om onze ervaringen met de wereld te delen. Op basis van deze ervaringen en expertise die dit team tijdens het project verzamelde, heeft BOS+ een beleidsnota opgesteld. Met dit document willen ze de aandacht vestigen op het concept van groene leeromgevingen en de positieve effecten hiervan op leerresultaten van kinderen met een mentale beperkingen en leerstoornissen. De beleidsnota fungeert ook als een samenvatting van het project en introduceert de afgewerkte output.  
 

Aanbevelingen voor de praktijk

 • De veiligheid van kinderen in de open ruimte heeft de hoogste prioriteit, dit is vooral belangrijk voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen omdat zij vaak onderontwikkelde ruimtelijke oriëntatie hebben.
 • We moeten altijd uitgaan van de capaciteiten van het kind en niet van de beperking. Activiteiten in de natuur kunnen zo worden vormgegeven dat elk kind succes kan boeken.
 • De mogelijkheden voor het gebruik van groene omgevingen voor ontwikkeling en leren verschillen per groep kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Voor kinderen met ernstigere aandoeningen kan het gewoon in contact komen met de grond op een groen schoolplein of werken in de schooltuin nuttig zijn. Er zijn mogelijkheden voor alle kinderen om erbij betrokken te worden.
 • De optimale ontwikkeling en het optimaal leren van kinderen met speciale onderwijsbehoeften wordt in belangrijke mate beïnvloed door tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving, wat een positieve invloed heeft op motorische functies en beweging, door natuurlijk spel en creatief zijn in de natuurlijke omgeving.
 • Door gebruik te maken van een multisensorische en ervaringsgerichte aanpak worden kinderen aangemoedigd om te genieten van emotionele, fysieke, esthetische, spirituele en cognitieve ervaringen als onderdeel van hun leerproces.
 • Leerkrachten en verzorgers die groen leren integreren in hun praktijk en die op zoek zijn naar aanpassingen en oplossingen voor individuele kinderen en hun behoeften, ervaren de natuur istenser. De natuur kan zo het personeel de mogelijkheid bieden om creatieve en adaptieve ervaringen voor kinderen te ontwikkelen.
 • De natuur transformeert professionele werkers in toeschouwers, luisteraars, creatieve zoekers van oplossingen in de omgeving en ontwerpers van ideeën. Leerkrachten en professionals betrekken de natuurlijke omgeving vaak bij het leren en zoeken tegelijkertijd naar individuele aanpassingen en oplossingen voor de behoeften van kinderen en kinderen, ze ervaren de natuur op een positieve manier.

Aanbevelingen voor het beleid

 • Niet-formele leeractiviteiten in groene leeromgevingen moeten deel gaan uitmaken van het onderwijssysteem voor alle kinderen in Europa.
 • De onderwijsstelsels in heel Europa moeten streven naar steun voor meer groen leren, met inbegrip van het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van leren in de natuurlijke omgeving, het creëren van locaties voor onderwijs in de natuurlijke omgeving en bewegwijzering naar organisaties die ondersteuning kunnen bieden.
 • Leren en tijd doorbrengen in een groene leeromgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere sociale integratie van kinderen met speciale behoeften. Groene leeromgevingen bevorderen de vaardigheden en competenties die belangrijk zijn voor een leven lang leren en de sociale integratie van alle kinderen.
 • Toegankelijk groen in de buurt van scholen. Waar mogelijk moet er binnen de schoolpleinen voor worden gezorgd dat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van een groene leeromgeving.
 
U kunt de volledige beleidsnota hier downloaden.
Terug naar overzicht