12.04.2018 - Handleiding voor gemeenten over de aanleg volkstuinpark

Tuinhier publiceerde enkele jaren geleden een ‘Handleiding voor gemeenten over de aanleg van een volkstuinpark. Deze handleiding is nog altijd actueel.

Deze handleiding wil politici en gemeentebesturen warm maken voor de aanleg van een volkstuinpark in hun gemeente. In de handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe de komst van een nieuw volkstuinpark het best wordt voorbereid, met succes wordt gerealiseerd en tenslotte in de toekomst beheerd.
De handleiding is niet enkel gericht op de realisatie van het volkstuinpark, maar ook op het informeren van de beoogde doelgroepen om alzo een gedragen project te creëren. Goede informatie kan leiden tot appreciatie, wat op zijn beurt de eerste stap kan zijn naar persoonlijke inzet voor de realisatie en het voortbestaan van een nieuw volkstuinpark.
Doorheen het stappenplan zijn ‘waarom-niet- blokjes’ verweven. Het zijn blikopeners waarbij het denkkader over volkstuinparken wordt verbreed. De aandacht wordt alzo gevestigd op alternatieve denkpistes, want tenslotte kunnen volkstuinparken veel meer zijn dan enkel een groepering van individueel bewerkte tuinen.

U kunt de handleiding hier downloaden.

Terug naar overzicht