Hoe pak je overheidsopdrachten aan?

Jozef Descamps, éminence grise in de wereld van de tuin- en groenaannemers, geeft raad.

Jozef weet heel goed wat er reilt en zeilt in de wereld van de tuinaannemers. Ook wanneer het op overheidsopdrachten aankomt. Hij zetelt immers al decennialang in het 'paritair comité' van de sector tuin- en groenaanleg. Hij behartigt er de belangen van het beroep.

U doet al zeer lang opdrachten voor de overheid.
jozef-descamps.pngDat doe ik al jaren met volle overtuiging. Ik denk echter dat het stilaan tijd wordt dat jongere collega's dat overnemen. Maar de nieuwe generatie staat niet te springen, en dat begrijp ik. Voor de overheid werken vraagt best een inspanning. Komt daarbij dat je behoorlijk wat ervaring en kennis moet hebben. En je door heel wat papierwerk heen moet. De overheid, dat kan zijn: gemeenten, provincies, gewesten en de federale staat.

Papierwerk, is dat een rem?
Je moet inderdaad rekening houden met een flink pak papierwerk. Er komen steeds nieuwe wettelijke verplichtingen bij. Denk maar aan de regels inzake signalisatie, veiligheid, de veiligheidscoördinatie. Om nog maar te zwijgen over de procedures vóór je een opdracht krijgt.

"Beginnend tuinaannemer? Ga niet overhaast te werk. Start met opdrachten voor kleine, lokale overheden."

Dus je moet behoorlijk wat administratieve slagkracht hebben.
jozef-descamps-project-picture.jpgOns bedrijf is administratief sterk uitgerust. We schrijven jaarlijks in op een 300-tal openbare aanbestedingen waarvan wij een 10 procent, berekend op de omzet, binnenhalen. Ik weet dat dat voor een beginnend aannemer niet gemakkelijk is.

Dus ga in het begin niet overhaast tewerk. Want het zijn niet alleen de papieren en de wetgeving die het lastig kunnen maken. Financieel is het ook niet zo evident. Als je de opdracht correct en volgens het bestek uitvoert, ben je natuurlijk zeker van je centen. Maar het duurt toch al gauw zo’n 100 dagen vooraleer het geld op je rekening staat.

"30% van onze omzet komt uit opdrachten voor de overheid."

Is er een verschil tussen werken voor een kleinere gemeente en grotere overheden?
Met een gemeentebestuur is het contact toch wat gemakkelijker. Daarom raad ik een beginnend groenaannemer aan om zijn of haar eerste ervaring op te doen met opdrachten voor een gemeentebestuur. Je neemt het beste ook eerst onderhoudsopdrachten aan. Die zijn meestal minder gecompliceerd.

"Overheidsopdrachten zijn complexer vandaag. Dus moet je materiaalkennis op punt staan, en heb je goed personeel nodig."

U draait reeds lang mee in het vak. Ziet u een evolutie in het werken voor de overheid?
De laatste tien, vijftien jaar zijn de opdrachten complexer geworden. Vaak gaan er eerst afbraakwerken aan vooraf. Dan heb ik het over inbreidingsprojecten, over het gebruik van veel verschillende materialen… Dat vergt veel meer kennis van materialen. Plus: je hebt degelijk vakpersoneel en gespecialiseerde machines nodig.

"Zie dat je goed de concrete situatie te plekke kent voor je intekent. Bekijk de toegankelijkheid, de bodem, de omgeving..."

Dus is een degelijke prijsofferte maken ook geen makkelijke klus?
Zie dat je goed de concrete situatie te plekke kent vóór je intekent. Bekijk de toegankelijkheid, de bodem, de omgeving. Dat doe ik ook nog altijd. Maak daarna pas je offerte op. Zo vermijd je onaangename verrassingen.


Meer info
Jozef Descamps
Bedrijfsleider Tuinen Descamps, Kortrijk (sinds 1969)
Personeelsleden: 70
Werken voor de overheid: 30% van de omzet