12.05.2018 - Inverde / Opleiding aanleg en beheer bloemenweide

Inverde organiseert op vrijdag 18 mei, zaterdag 19 mei en maandag 28 mei 2018 op diverse plaatsen in Vlaams-Brabant een opleiding over aanleg en beheer van een bloemenweide.
 
Een bloemenweide is wat natuurbeheerders een hooiland noemen. Bloemenweiden of hooilanden bestaan uit meerjarige planten, zoals margriet, wilde peen en knoopkruid. Dit is een groot verschil met een bloemenakker, die uit eenjarige planten bestaat. Typische eenjarige planten van bloemenakkers zijn klaproos en korenbloem.
Een bloemenweide kan je op verschillende manieren aanleggen. Je kan starten met kale grond en alles inzaaien. Je kan ook beginnen met een bestaand gazon of grasland en hierin een aantal gewenste plantensoorten inbrengen. In beide situaties is het belangrijk dat de grond niet te voedselrijk is want dan krijg je een dominantie van grassen. Na de aanleg is vooral het beheer van belang. Zonder het juiste beheer zal de bloemenrijkdom immers niet blijven bestaan.
Tijdens deze cursus leer je alles over de aanleg en het beheer van bloemenweides. Zo kan je aan de slag gaan om je eigen bloemenrijkdom te creëren.
Alle info vindt u op de website van Inverde
Terug naar overzicht