De Leieboorden in Kortrijk

In 2014 werden de werden de Leieboorden in Kortrijk tot 1e laureaat bekroond in de categorie park in de wedstrijd Groene gemeente van de Groene Lente.
 
Het project Seine-Schelde voorziet in het aanpassen van de waterwegen zodat ze bevaarbaar worden voor schepen van 4400 ton, i.p.v. de gebruikelijke 800 ton. Dit heeft grote gevolgen voor het Kortrijkse stadscentrum. Drie aanpassingen waren noodzakelijk, nl. het verbreden van de Leie van 17,5 naar 32 m, het rechttrekken van de bochten en het verhogen van de bruggen van 4,5 naar 7 meter.
Vanaf het begin drong het stadsbestuur bij Waterwegen en Zeekanaal aan op het realiseren van een meerwaarde, niet enkel voor de scheepvaart, maar ook voor de inwoners. De intercommunale Leiedal werd erbij betrokken om samen met de stad Kortrijk te waken over het stedenbouwkundig concept.
 
Enkele basisprincipes werden naar voor geschoven. Het water moest terug een prominente rol spelen met aandacht voor groen en nieuwe publieke ruimte. Vrijgekomen ruimtes, door het rechttrekken van de waterweg, worden heringericht als groene, open ruimtes. De kaaien worden aan de inwoners teruggegeven door er een groenstructuur te realiseren die recreatief vertoeven mogelijk maakt voor fietsers en wandelaars.
 
Het bestaande Koning Albertpark kreeg de grootste metamorfose. Hert park werd aan beide oevers schelpvormig en verlaagd naar het water aangelegd.  Het verkeer werd volledig hertekend en werd weggetrokken van de kaaien en naar de buitenzijden van het park verplaatst. De nieuwe Groeningebrug, die middenin het park ligt, werd uitgevoerd in een lichte draagstructuur waardoor het doorzicht onder de brug maximaal is. Hierdoor loopt het park visueel door over het water en over alle oevers heen.

Er ontstond een aaneengesloten park, waar de gebruiker de eenheid van de verschillende parkdelen aanvoelt. Het geheel bestaat uit een open park, gecompartimenteerd door keermuren uit gestapelde natuursteen, solitaire bomen en groenmassieven van voornamelijk siergrassen. Bestaande waardevolle elementen werden opgewaardeerd, o.a. het monument van Koning Leopold III en de twee Pterocarya-bomen. Maar ook nieuwe elementen werden toegevoegd. Een skatebowl werd verzonken ingeplant en zorgt nu voor een avontuurlijk element. Aan de nieuwe vrijgekomen oever, Budabeach genoemd, werd een levendig geheel gecreëerd met zand en een pop-up bar in de zomer. Spelelementen werden ingeplant en de fiets- en voetgangersverbindingen werden geoptimaliseerd door o.a. de sierlijke Collegebrug te bouwen.

adres: Ijzerkaai - Diksmuidekaai
ontwerp: Leiedal, Paul Deroose, SUM, Dirk Vandekerkhove, Jordi Farrando, studiegroep Omgeving, Technum, Denis Dujardin, stadsbestuur
aanleg: Tijdelijke vereniging, met o.a. Arbowar, Waregem
onderhoud: stadsbestuur