12.10.2018 - Lezingen Open Ruimte Platform

Het Open Ruimte Platform organiseert in Brussel (WTC – 23e verdieping) op 15 oktober ’s van 12u tot 13u45 gratis lezingen met betrekking tot inspirerende openruimtethema’s.
 
• Gewaardeerde landschappen
Jacco Schuurkamp, senior beleidsmedewerker bij de afdeling Duurzaamheid en Groen van de Stad Den Haag, vertelt hoe de gemeente een waardestelling heeft laten uitvoeren voor het groen in de gemeente. Hierbij werden de ecosysteemdiensten die door het groen werden geleverd, kwantitatief en in de mate van het mogelijke monetair gewaardeerd.
 
• Voedselparken
Jan-Willem van der Schans, onderzoeker aan Wageningen Universiteit, (nog te bevestigen) is een naam op het vlak van korteketenvoedselketens in een stedelijke en peri-urban context. Grootste ambitie is om de voedselvoorziening kwalitatiever en economisch rendabeler te organiseren op een regionale en lokale schaal.
De lezingen zijn gratis toegankelijk voor elke geïnteresseerde, al dan niet vergezeld van zijn/haar brooddoos. Ze vinden plaats in het kader van de thematische tafels van de Open Ruimte Beweging, een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, de VVP, de VVSG, de Regionale Landschappen, de VRP, Architecture Workroom Brussels, Voorland, 1010au en KU Leuven Onderzoeksgroep P.PUL.
 
Terug naar overzicht