12.03.2018 - Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving

Drie Vlaamse overheidsdiensten - het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving (DOMG) bundelen hun krachten om de natuur- en belevingswaarde van  het Meerdaalwoud en het Heverleebos ten zuiden van Leuven een nieuwe boost te geven. Hiermee wordt tegen 2019 de laatste fase uitgevoerd van het Structuurplan Meerdaalwoud, waaraan in totaal 20 jaar zal gewerkt zijn.

In een eerste fase krijgt de onthaalpoort Torenvalk een eigentijdse inrichting met een interactieve uitkijktoren, een avontuurlijk speelbos en een losloopzone voor honden met hun baasje. Deze nieuwe investering van circa 500.000 euro schept heel wat nieuwe mogelijkheden om een van de mooiste en grootste loofbossen van Vlaanderen op een avontuurlijke wijze te ontdekken. Diverse lokale verenigingen werken samen met het ANB dit aanbod uit. Samen met de gemeente Oud-Heverlee verzorgt het ANB ook de maximale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. De officiële opening is voorzien in de zomer van 2018. 

Tweede fase: wandel-, fiets- en ruiterparadijs
In die tweede fase wordt tegen de zomer van 2019 een houten fiets- en wandelbrug en een ecorecreaduct gebouwd. De N25 en N251 bleven heel lang een belangrijke barrière voor mensen en dieren in het Meerdaalwoud en het Heverleebos. Het tegengaan van die versnippering wordt nu eindelijk optimaal afgerond. Het Departement Omgeving en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben de landschappelijke en ecologische aspecten bekeken en het Agentschap Wegen en Verkeer heeft gefocust op de verkeersveiligheid. Met deze nieuwe investering van circa 4 miljoen euro wordt het bos een echt wandel-, fiets- en ruiterparadijs waarbij ook dieren veilig over de N25 heen kunnen.

Derde fase: fietsvriendelijke verbinding met Leuven
De derde fase start in de winter van 2018/2019 en voorziet in meer dan 7 km fietspaden die het bos en de woonkernen van o.a. Vaalbeek en Blanden veilig en aangenaam zullen verbinden met de stad Leuven. De N251 wordt omgevormd tot een 50 km zone met vijf veilige oversteekplaatsen voor mens en dier.  Ook hier heeft een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende Vlaamse overheidsdiensten een integrale aanpak opgeleverd. De afwerking van deze fase (investering van circa 3,5 miljoen euro) is voorzien eind 2019.
Bij de planning van de werken is er bijzondere aandacht besteed aan een vlotte verkeersdoorstroming.  Zo werd de uitvoeringstermijn beperkt tot 330 werkdagen en is voorzien dat het verkeer over de N25 van en naar Wallonië tijdens de gehele uitvoeringstermijn in beide richting ongehinderd kan blijven doorgaan.
Terug naar overzicht