Park Nieuwland Zwijndrecht Winnaar Beter Buurtgroen Award 2014

Het park Nieuwland in Zwijndrecht heeft de Beter Buurtgroen Award gewonnen. Met deze Award belonen VLAM en VVOG groenprojecten die met de expertise van een openbaar groenspecialist, een professionele tuinaannemer, werden gerealiseerd. De Award brengt het maatschappelijk belang van Beter Buurtgroen onder de aandacht en ijvert voor een goede samenwerking tussen gemeentebesturen, boomkwekers en openbaar groenspecialisten.

Sociale woonwijk 

Nieuwland is een sociale woonwijk waar in het verleden verschillende open ruimten als speelruimte werden ingevuld. Met de tijd waren de toestellen en materialen verouderd en niet meer veilig. Vanuit de buurt kwam de vraag voor nieuwe speelruimte en meer bruikbare openbare ruimte. “We hebben de bestaande groenzones omgevormd tot een natuurlijk park met speelse elementen. Avontuur, natuur en duurzaamheid vormen de rode draad in dit project”, zegt schepen van groen Bruno Byl. 

Actief participatieproces

Er werd een actief participatieproces opgezet en er ging speciale aandacht naar de verbindingen met e woningen en het contact met de omgeving. Zo werd een deel van het talud tussen de Schaarbeekhoekbeek en de woonwijk afgegraven om het uitzicht naar het plderlandschap terug open te trekken. 

Groene vingers 

De bestaande blauw-groene hoofdstructuur met bomenrijen, bomengroepen, vijver en gracht vormt groene vingers die vanuit het achterliggende landschap diep in de woonwijk doordringen. Het basisconcept van deze groene werd behouden, maar werd opgewaardeerd om de cohesie tussen kinderen, jongeren en volwassenen te bevorderen. 
In dit kader werden specifieke keuzes gemaakt voor het aanbrengen van natuurelementen zoals grassen, bloemen, bomen, struiken, wilgentakken, boomstammen en water. Bijkomend werd plaats gemaakt voor een buurttuin waar bewoners groenten en kruiden kunnen kweken. Voor de volwassenen vormen de petanquebaan en de buurtmoestuin belangrijke plekken die de sociale cohesie in de buurt versterken. 

Natuurwaarde 

De natuur- en belevingswaarde van het terrein wordt vergroot door het vervangen van delen van het gazon door bloemenweides (bloemrijk hooiland). In sommige zones werden ook voorjaarsbloeiende bolgewassen ingeplant om de bloeiperiode te verlengen en voor een vrolijke, kleurrijke toets te zorgen n de lente. Gazonpaden doorheen de bloemenweide zorgen ervoor dat de bloemenpracht van dichtbij ervaren kan worden. Voor kinderen vormen ze leuke sluippaadjes. Waar bloemenweides grenzen aan een verharding, wordt een kort gemaaide grasstrook voorzien om het geheel een verzorgd/beheerd uitzicht te geven. De waterbeleving werd versterkt door het verhogen van het waterpeil door middel van een regelbare stuw. Een vlonder aan het water is via een zacht hellend vlak bereikbaar. De oevers van de vijver worden natuurvriendelijk beheerd. 

Speellint 

Doorheen het gebied loopt een speellint met drie belangrijke plekken: een speelzone voor kleuters, een avontuurlijke speelzone met amfitheater voor jongeren, een hangplek met voetbalveld voor tieners. Kinderen kunnen er fietsen en rollerbladen, gezellig rondhangen in het amfitheater of op speelse zitbanken, door wilgentunnels en verborgen paden sluipen, door de bloemenweides struinen, van op de vlonder of stapstenen kliederen in de vijver of de beek… 
Het speelweefsel werd ingebed in de wijk via verkeersluwe straten en verkeersvrije pleintjes, met aandacht voor spreiding, inplanting en inrichting volgens de noden van de buurt. Tegelijkertijd werden een aantal structurele ingrepen uitgevoerd die de speeldruk op plekken dicht bij woningen verminderen. Hierdoor wordt mogelijke overlast voor de buurt verminderd. 
 
Het Park Nieuwland wond ook de Eerste Prijs in de categorie Speelgroen van de Groene Lente en was in 2011 al laureaat van de projectoproep “ Groen in de Stad” van het Agentschap Natuur & Bos. 
 
adres: Struikheidelaan-Driesheidelaan
ontwerp: Fris in het landschap, Gent
aanleg: H4A Groen, Zelzate
onderhoud: gemeentebestuur