• 27.12.2018 - Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen

  Wageningen Environmental Research heeft een nieuw boek uitgebracht met tijd- en kostennormen voor aanleg en beheer van gemeentelijk groen: het Normenboek Gemeentelijk Groen. Het bevat tijd- en kostennormen voor aanleg en beheer van gemeentelijk groen.   Het Normenboek Gemeentelijk Gro ...
 • 24.12.2018 - Tildonk / Haikuboom in de kloostertuin

  De kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk is een ideale plek om stil te staan bij oorlog en vrede. 100 jaar geleden werd het klooster ingenomen door de Duitse bezetter. De start van een woelige periode van 4 jaar voor zowel de kloosterzusters als de plaatselijke bevolking. Enkele jaren ...
 • 23.12.2018 - 23 "Proeftuinen ontharding"

  Een commissie van deskundigen selecteerde 23 projecten uit de meer dan 300 voorstellen die werden ingediend na de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Deze 23 Proeftuinen Ontharding krijgen samen 5 miljoen subsidies en worden in 2019 opgestart. De initiatiefnemers krijgen ook projectbegele ...
 • 22.12.2018 - Hasselt / Daktuin met terrassen en groen op nieuw stadskantoor

  De Hasseltse stads- en OCMW-diensten zijn verhuisd naar een nieuw gemeenschappelijk stadhuis. Het nieuwe gebouw omhelst een combinatie van erfgoed - de oude kazerne - en moderne architectuur - een nieuwbouw met opmerkelijke spiegel.   Het Consortium Hassalink voert het hele project ui ...
 • 21.12.2018 - Factsheets van Vogelbescherming om stadsnatuur te verbeteren

  De Vogelbescherming wil professionals bij stedelijke vernieuwingen en gebiedsontwikkelingen in de bebouwde kom in staat stellen om in een vroeg stadium van het planproces de stadsvogels te helpen. Daarvoor heeft de organisatie een nieuwe reeks factsheets ontwikkeld. Iedereen die betrokken is ...
 • 20.12.2018 - Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur

  Het JAARBOEK LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 2018 brengt de state of the art van het ruimtelijk ontwerp in kaart. De onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van voorzitter Joks Janssen koos uit ruim 100 inzendingen 20 voorbeeldige projecten.   Naast 20 voorbeeldige project ...
 • 19.12.2018 - Landinrichtingsproject Zelzate-Zuid goedgekeurd

  De Vlaamse Regering heeft het landinrichtingsproject Zelzate-Zuid in de Gentse Kanaalzone goedgekeurd. Deze zone zal de komende jaren veranderen in een park voor de bewoners van Zelzate.   Het koppelingsgebied Zelzate-Zuid ligt op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen, ten zui ...
 • 18.12.2018 - Bijgaardehof Gent / Industriële site wordt cohousingproject

  Eind september 2018 werd de bouwaanvraag voor de herbestemming van de oude Malmarfabriek in Gent goedgekeurd. Het is een van de grootste cohousingprojecten van het land. Een mix van generaties bouwt er binnenkort eigen woningen met een hint naar het historische verleden van de site. Mede dank ...
 • 16.12.2018 - De Bilk in Brugge wint Openbaar Groen Award

  Het nieuwe park De Bilk in Brugge heeft de Openbaar Groen Award gewonnen op de jaarlijkse VVOG-wedstrijd Groene Lente. Die Award wordt elk jaar door VLAM en VVOG uitgereikt aan een openbaargroen-project dat gerealiseerd werd met een opvallende inbreng van een professionele tuinaannemer. De Bi ...
 • 16.12.2018 - Groene Lente 2018 / De beste openbaar groenrealiaties in Vlaanderen

  Reeds meer dan 30 jaar organiseert de VVOG De Groene Lente, een animatieproject voor de gemeentelijke groenvoorziening. De finale van de actie Groene Lente 2018 vond dit jaar plaats in Beveren, de groen- en bloemengemeente van 2018. Zoals elk jaar bestond De Groene Lente uit vier wedstrij ...
[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [162]