08.09.2014 - Ideeën voor een 'greenlight district Amsterdam'

Studenten van Wageningen University onderzochten in opdracht van Alterra hoe de leefbaarheid en de duurzaamheid van Amsterdam verbeterd kan worden door middel van onverwachte vergroening van de binnenstad.De zeven studenten, van vijf verschillende masteropleidingen, hebben in hun verslag ‘Greenlight District Amsterdam’ verschillende originele opties bedacht, variërend van groene daken voor het station, hotels en parkeerterreinen tot groene tramrails en drijvende tuinen in de Amsterdamse grachten.Het op een duurzame manier groener maken van de Amsterdamse binnenstad wordt bijvoorbeeld bereikt door het gebruik van verplaatsbaar groen of het aanpassen van de regelgeving voor hoteleigenaren bij het openen van nieuwe hotels. Deze nieuwe regels dienen als een extra stimulans om een groen dak aan te schaffen. Het onderhoud van groen kan worden opgepakt door buurtgemeenschappen om de sociale cohesie te verhogen. Bovendien levert het een voordeel op met betrekking tot de onderhoudskosten. Ook wordt aangeraden om de binnenstad te ontlasten door het verspreiden van toerisme over buurten buiten de binnenstad. Het aanbieden van ICT-faciliteiten en deelname van gemeenschappen zijn tools die hierbij van toegevoegde waarde zijn.

Het vergroenen van het straatbeeld in de binnenstad van Amsterdam geeft voordelen voor iedereen. Allereerst leidt de vergroening tot een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van inwoners. Ten tweede wordt er een verhoogde sociale cohesie verwacht tussen zowel toeristen en inwoners als inwoners onderling. Eveneens draagt de vergroening bij aan het creëren van een veerkrachtiger ecosysteem in de binnenstad. Bovendien zijn er talloze financiële voordelen die een groene binnenstad met zich mee brengt, zoals stijgende huizenprijzen en verlaagde kosten in de gezondheidszorg. Tot slot zal het imago van de stad veranderen, alsmede de manier waarop de stad wordt beleefd.
Terug naar overzicht