Wedstrijd Entente Florale

De Europese wedstrijd Entente Florale heeft leefbaarheid als algemeen wedstrijdthema en plaatst leefmilieuprojecten en groen- en bloemenrealisaties in de internationale belangstelling. Twaalf Europese landen participeren met elk 2 deelnemers. Zowel Wallonië als Vlaanderen vaardigen elk één gemeente of stad af. En wat blijkt? Europees spelen we mee op het hoogste niveau.

Een vakjury bestaande uit experten in verschillende disciplines (landschapsarchitectuur, stedenbouw, milieukunde, tuinaanleg…) bezoekt iedere deelnemer en gaat na in welke mate de deelnemer voldoet aan de wedstrijdcriteria van leefbare stad of gemeente. Op een plechtige slotmanifestatie worden de bronzen, zilveren of gouden ereplaten en diploma’s uitgereikt.

Meer info

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
Rudi Geerardyn
Predikherenrei 1c -8000 Brugge
T. 050 33 21 33 F. 050 33 20 62

www.vvog.info