Soorten aanbestedingen

 • Een opdracht voor werken
  Een opdracht voor werken is ontwerpen en/of uitvoeren of het laten uitvoeren van werkzaamheden of een bouwwerk. Werken voor tuinaanleg valt voor de overheid onder een 'bouwwerk'.
 • Een opdracht voor leveringen
  Een overheidsopdracht voor leveringen bestaat uit de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten.
 • Een opdracht voor diensten
  Bij een overheidsopdracht voor diensten verleent u bepaalde diensten aan de overheid. Zorgt u zowel voor diensten als voor leveringen, dan geldt de opdracht als dienst wanneer het bedrag voor de dienst hoger is dan het bedrag voor de leveringen.

Bron: http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten

7 soorten procedures

In totaal zijn er 7 soorten procedures, maar deze 5 zijn het meest relevant voor u als tuinaannemer:

 • Aanbesteding
  De opdracht wordt gegund op basis van één enkel criterium: prijs. Alles verloopt in één fase: de overheid maakt een aankondiging bekend met de uiterste ontvangstdatum voor offertes en alle info voor het bestek.
 • Offerteaanvraag
  • Beperkte offerteaanvraag
   Twee fasen: de overheid maakt eerst een aankondiging bekend. Daarin staan de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan kandidaten moeten voldoen en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming. Zo wordt de deelnemerslijst beperkt tot kandidaten met de beste draagkracht. Daarop selecteert de overheid in een tweede fase de voordeligste regelmatige offerte.
  • Algemene offerteaanvraag
   Eén fase: de overheid maakt een aankondiging bekend met een uiterste ontvangstdatum voor de offertes en de nodige info voor een bestek. Daarop selecteert ze een kandidaat op basis van de criteria die in de aankondiging of het bestek staan.
 • Onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  De opdracht wordt toegewezen ofwel op basis van alleen de prijs, ofwel op basis van diverse criteria. De overheid maakt de opdracht officieel bekend, ondernemingen mogen daarop hun aanvragen indienen. De overheid selecteert kandidaten en vraagt hen om een offerte. De overheid onderhandelt daarna met de kandidaten en maakt een keuze.
 • Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  De overheid onderhandelt met een of meer concurrenten over de voorwaarden van de opdracht. Daarbij hanteert de overheid objectief vergelijkbare criteria. Maar dit is een uitzonderlijk procedure.
 • Concurrentiedialoog
  Alle aannemers mogen vragen deel te nemen. De overheid selecteert kandidaten voor verschillende opdrachten en vraagt hen een offerte in te dienen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteding