Welke overheidsopdrachten zijn er voor tuinaannemers

Voor tuinaannemers zijn er twee soorten overheidsopdrachten:

  • Aanbesteding voor Werken (aanleg)
    Alle opdrachten voor aanleg gelden als 'Werken'. U heeft een officiële erkenning als aannemer nodig.
  • Aanbesteding voor Diensten (onderhoud)
    Alle onderhoudsopdrachten vallen onder ‘Diensten’. Daarvoor heeft u geen erkenning als aannemer nodig.

Hoe neemt u deel aan aanbestedingen?

Bron: http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten