11.08.2018 - Ontwerprichtlijnen voor een klimaatbestendige stad

Op basis van onderzoeksresultaten zijn onderzoekers van Wageningen University & Research tot een set van negen ontwerprichtlijnen voor een klimaatbestendige stad gekomen.
 
Het klimaat verandert. Met name een stedelijke omgeving, met veel steen, verharding en platte daken, kan tijdens een hittegolf extra warm worden. Stadsbewoners kunnen daardoor veel overlast ondervinden. Vergroening van een stedelijke omgeving blijkt een effectief middel tegen hittestress. Voor ontwerpers zijn er nu negen richtlijnen voor een klimaatbestendige stad.
 
In een stedelijke omgeving met veel bebouwing, verharding en een stenige omgeving kan het in perioden met hoge zomerse temperaturen veel warmer worden dan in een groene omgeving op het platteland. Uit onderzoek blijkt dat vergroening van straten, woonwijken of steden een effectieve maatregel kan zijn om die verhitting tegen te gaan.
 
Ontwerprichtlijnen
Bomen zorgen voor verkoeling omdat ze water verdampen en zo hitte afvoeren. Bovendien geven ze schaduw. Maar er zijn meer mogelijkheden om verhitting tegen te gaan. Zo blijkt het belangrijk door een aangepaste beplanting verschillende microklimaten te creëren: zonnig, halfschaduw of schaduw.
 
Stad
De eerste drie richtlijnen zijn gericht op stadsniveau. Zo is het belangrijk groene ruimten te verbinden. En in wijken waar weinig of geen privé open ruimtes zijn als tuinen of balkons, moet je zorgen dat openbare groene ruimtes beschikbaar zijn en blijven.
 
Park
In het park kun je werken aan diverse microklimaten: zon, halfschaduw of schaduw door een aangepaste beplanting: grasvelden, solitaire bomen of bosgroepjes. Door zitelementen in verschillende microklimaten te plaatsen kun je rekening houden met de verschillende wensen van stadsbewoners.
 
Straat
In de straat kun je zorgen dat bomen zodanig geplaatst zijn dat er meer schaduw is. Je moet daarbij rekening houden met de hoogte en breedte van de straat. Bij de keuze voor bomen is er een voorkeur voor loofbomen omdat die in de winter meer licht doorlaten. Daarnaast kun je - voor zover de ruimte beschikbaar is - streven naar vegetaties met verschillende groeihoogtes. De thermische beleving van voetgangers wordt zo beter.
 
Terug naar overzicht