16.05.2018 - Petitie tegen kappen bomen langs N-wegen

In Nederland is een online gestart tegen het plan van de minister van Infrastructuur om bomen langs N-wegen te kappen. Reeds meer dan 10.000 mensen hebben de petitie ondertekend.
„De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de onveiligheid van N-wegen aanpakken door obstakels te verwijderen: vooral bomen. Dit gaat ons landschap drastisch verschralen. Bomen brengen juist rust, beschutting en sfeer voor weggebruikers, bieden een thuis voor veel vogels en andere dieren,” aldus de opsteller van de petitie.
 
Dodenwegen
Minister Van Nieuwenhuizen stuurde vorige week een brief naar de Tweede Kamer waarin zij maatregelen aankondigt om het aantal verkeersdoden op zogenoemde ‘dodenwegen’ terug te dringen. “De inhoudelijke focus van het programma voor N-wegen ligt op maatregelen voor de veilige inrichting van bermen, vanwege het aanhoudende hoge aandeel van (dodelijke) bermongevallen. Hiervoor kunnen op korte termijn doeltreffende infrastructurele maatregelen genomen worden, zoals het verwijderen van obstakels of het afschermen met geleiderail.
Zo’n 30 procent van alle dodelijke ongevallen komt voort uit een botsing met een obstakel, in veel gevallen een boom. Critici van het voorstel stellen dat bomen juist snelheid verlagend werken en daarnaast een belangrijke ecologische functie hebben. “De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de onveiligheid van N-wegen aanpakken door obstakels te verwijderen: vooral bomen. Dit gaat ons landschap drastisch verschralen. Bomen brengen juist rust, beschutting en sfeer voor weggebruikers, bieden een thuis voor veel vogels en andere dieren.”
De petitie vraagt het parlement af te zien van het plan om bomen te kappen langs N-wegen, nader onderzoek te doen naar de verkeersongelukken op de N-wegen en alternatieve maatregelen te treffen zoals: voorlichting en waarschuwingen ter plaatse, specifieke weggebruikers aanspreken, aanpassing van de wegen zelf en accepteren dat autorijden niet altijd veilig kan zijn.
Terug naar overzicht