12.10.2017 - Publieke Ruimte special en boek over 10 jaar de Merode

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij verzorgde Infopunt Publieke Ruimte de redactie en vormgeving van twee publicaties die het gebied de Merode in de kijker zetten.
 
De Vlaamse overheid kocht in 2004 het aaneengesloten gebied van 1500 ha op het snijpunt van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Nooit eerder was ze in de gelegenheid om zo een grote oppervlakte aan natuur en historisch landschap met bijbehorende erfgoedparels te vrijwaren. Een fantastisch landschap, prachtige natuur, hoogstaand erfgoed, het prinsheerlijke platteland de Merode heeft in het dichtbebouwde Vlaanderen unieke troeven.
De Vlaamse Landmaatschappij kreeg de opdracht om de regie van het gebied in handen te nemen. Via natuur- en landinrichtingsprojecten, quick wins, Europese projecten en samenwerkingsverbanden kon de Merode bewaard en verder ontwikkeld worden als één samenhangend gebied waar natuur, landschap, recreatie, erfgoed, landbouw en lokale economie elkaar versterken.
 
Op 20 oktober draagt de VLM het projectsecretariaat van dit unieke gebied tussen Nete en Demer over aan de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.
Het praktijkboek ’10 jaar de Merode – een decennium prinsheerlijke projecten’ wordt dan feestelijk voorgesteld. Vanaf vandaag is het magazine over de Merode beschikbaar, een exclusieve ‘special’ bij het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte.
Download de special van het tijdschrift Publieke Ruimte via de publicatiepagina van de Vlaamse overheid.
Terug naar overzicht