14.03.2018 - Rotterdam / De Groene Connectie

In het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven zijn verschillende groene buurtprojecten en openbare ruimtes onderling verbonden tot De Groene Connectie. Naast bestaande en nieuwe groene bewonersinitiatieven zijn ondertussen ook zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen en zelfs bouwers aangehaakt.
 
De Groene Connectie maakt gebruik van bestaande, historische lijnen in de stad, zoals singels, opgedoekte spoorlijnen en stroken langs bestaande spoorlijnen. Vooral de ‘rafelrandjes’ van de stad bleken volop kansen te bieden voor vergroening, wandelroutes en kleinschalige groene verblijfsruimte. Er ontsproten verschillende buurtinitiatieven, die door De Groene Connectie met elkaar worden verbonden.
Langs De Groene Connectie komen bezoekers door en langs zeer uiteenlopende groene plekken waar ze actief kunnen zijn of juist van de rust genieten. En passant ontdekken de bezoekers wat de stad aan zichtbare maar ook verborgen natuur te bieden heeft.
 
De Groene Connectie loopt langs bestaand groen, zoals de Heemraadssingel, natuurspeelterrein de Speeldernis en de relatief nieuwe projecten Dakpark, Voedseltuin en Spoortuin. De Spoortuin is een strook van ongeveer een halve hectare tussen het spoor en de Essenburgsingel, in 2012 is ontstaan op initiatief van een groep buurtbewoners. De Spoortuin heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stuk nieuwe natuur met bijzondere flora en fauna en moestuintjes voor buurtbewoners.
 
Sluitsteen van De Groene Connectie was het nieuwe Essenburgpark, een voormalig terrein van de NS. De ontwikkeling van dit park raakte in 2015 in een stroomversnelling toen de initiatiefgroep, bestaande uit De Pluktuin, De Spoortuin en Ieders tuin, de handen ineen sloeg met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de gemeente om het onder hun beheer te laten uitgroeien tot een stadsnatuurgebied; een avontuurlijk park met fraaie waterpartijen waar grootschalige waterretentie plaats kan vinden. Deze extra stadsnatuur vormt nu de noordrand van De Groene Connectie.
 
De initiatiefnemers streven ernaar om De Groene Connectie te laten uitgroeien tot een ordenend principe in de buurt; een ruimtelijk en sociaal groen raamwerk. Dat is op zich geen gek plan gezien de grote woningbouwopgave van bijna 10.000 woningen rondom De Groene Connectie. Bouwprojecten zoals Hudsonstraat, Little C, Schiehaven-Noord en het M4H-gebied zullen vroeg of laat delen van De Groene Connectie gaan claimen. Het is nu zoeken naar win-win kansen. Zoals bijvoorbeeld het feit dat in de plannen voor woningbouwproject Little C een ‘groene boulevard’ is gepland.
 

Sociale insteek

De groene initiatieven langs de Groene Connectie hebben een sociale insteek en er wordt ondertussen samengewerkt met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties om het beheer en gebruik van het groen aan zorg te koppelen. En dat werkt goed; naast buurtbewoners gebruiken steeds meer cliënten van nabijgelegen zorg- en welzijnsinstellingen het diverse groen. Niet alleen om te wandelen maar ook om er vrijwilligerswerk te doen.
Terug naar overzicht