Wedstrijd Groene lente

Reeds meer dan 30 jaar organiseert VVOG de Groene Lente. Gemeenten die lovenswaardige bloemeninitiatieven, nieuwe groenprojecten of voorbeeldstellende pesticidenvrije projecten hebben gerealiseerd, kunnen meedoen. Dankzij de steun van VLAM krijgen de genomineerde gemeenten prijzen in natura. De wedstrijd mikt op nieuwe realisaties met een- en tweejarigen, vaste planten, heesters en bomen… die op een professionele manier en met het vakmanschap van groenaannemers worden aangelegd en onderhouden.

De Beter Buurtgroen Award

Nieuw vanaf 2013 binnen de Groene Lente is het wedstrijdthema de Beter Buurtgroen Award. Met deze Award willen we extra aandacht vragen voor het maatschappelijk belang van Openbaar groen én de goede samenwerking tussen gemeente, boomkwekers en Openbaar groenspecialisten. Groenprojecten die met de expertise van een Openbaar groenspecialist werden gerealiseerd, komen in aanmerking voor de eerste Beter Buurtgroen Award. Een Openbaar groenspecialist is een professionele tuinaannemer, aangesloten bij VLAM.

Meer info

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
Rudi Geerardyn
Predikherenrei 1c -8000 Brugge
T. 050 33 21 33 F. 050 33 20 62

bron: www.vvog.info