Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijenvriendelijker bermbeheer in Vlaanderen

5 min. leestijd
Bijenvriendelijker bermbeheer in Vlaanderen

De wegbermen zijn dit voorjaar veel correcter en bijenvriendelijker gemaaid. Voor de bermen beheerd door gemeenten en steden zijn bij het Vlaamse Bijeninstituut (VBI) tachtig procent minder meldingen van schadelijke maaiwerken gemeld ten opzichte van vorig jaar. Al merkt VBI op dat er nog werk aan de winkel is voor de bermen die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In totaal telt het Vlaamse wegennet bijna 25.000 hectare wegbermen. Daarvan wordt zo’n 9.000 hectare, die langs autosnelwegen en gewestwegen, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De overige bermen vallen onder de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten.

Volgens het decreet mogen wegbermen pas vanaf 15 juni gemaaid worden, met een uitzondering voor maaibeurten uit veiligheidsoverwegingen. "Te vroeg maaien is schadelijk voor planten en bloemen die nog geen zaad hebben kunnen afgeven”, stipt René De Backer aan, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut (VBI). “Belangrijk, want de Vlaamse wegbermen zijn in oppervlakte groter dan alle erkende natuurgebieden samen. Honingbijen maar zeker wilde bijen, die zeer plaatselijk foerageren, hebben nood aan aaneengesloten bloemenstroken.”

De voorbije twee jaar heeft het VBI een monitoringsysteem ingezet rond het bijenvriendelijk beheer van de Vlaamse wegbermen. Veel gemeentebesturen, milieudiensten en milieuraden maakten gebruik van de service en kennis bij het VBI om hun wegranden geschikter te maken voor insecten. De resultaten van de metingen zijn opmerkelijk. In het voorjaar 2021 werden bij de gemeentelijke wegbermen 80 procent minder meldingen gemaakt van schadelijke maaiwerken.

Het BVI merkt verder de zeer positieve tendens op waarbij gemeentebesturen de beslissing nemen om hun wegbermen actiever te gaan beheren om tot bloemrijkere randen te komen. Bijkomend positief nieuws voor de gemeenten is dat deze verbeteringen hen geen extra financiële middelen kost. Door een natuurvriendelijk beheer komen er zelfs extra middelen vrij.

Die positieve trendbreuk is er niet bij de wegen beheerd door Wegen en Verkeer. "Hier zijn enorme overtredingen. Al vanaf begin of half mei wordt er soms gemaaid", aldus René De Backer. Er zijn regionale verschillen: in West-Vlaanderen is dit fenomeen erger dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Het Vlaams Bijeninstituut zal nu in gesprek gaan met de betrokken diensten.

Bron: VILT

Gerelateerde artikels