arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Elke boer zijn eigen bosje van 1 hectare

5 min. leestijd
Elke boer zijn eigen bosje van 1 hectare

Tijdens de conferentie ‘Our forests, our future’ in Brussel lanceerde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan een opvallend idee. “Vergoed elke landbouwer die een hectare bos wil aanplanten op het land dat hij bewerkt.” In Vlaanderen kan elke eigenaar of gebruiker van een perceel grond  bij de Vlaamse overheid al een subsidie voor bebossing aanvragen.

De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) geeft lidstaten de mogelijkheid om boeren te vergoeden die dat willen doen. Maar de politieke wil om hier werk van te maken, moet van de lidstaten komen.

De EU-commissaris ziet dat als een manier om vanuit het landbouwbeleid bij te dragen aan de natuur- en klimaatdoelstellingen van de lidstaten. “Bebossing van landbouwgronden op een manier dat de biodiversiteit er wel bij vaart, kan natuur helpen verbinden en waardevolle ecosysteemdiensten leveren zoals erosiebestrijding. Het zou een praktisch voorbeeld zijn van landbouwers die maatschappelijke diensten leveren in ruil voor publieke middelen."

Vlaanderen

Zo’n bebossingssubsidie zou in Vlaanderen niets nieuw onder de zon zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent al jaar en dag subsidies voor de aanleg van een bos met inheemse soorten, eventueel ook voor de combinatie van inheemse soorten met sneller groeiende populier. “Deze Vlaamse maatregel krijgt voor de helft cofinanciering vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, verklaart Bart Tureluren van het agentschap, “op voorwaarde dat de bebossing bijdraagt aan de Europese natuurdoelstellingen voor Vlaanderen.” In het andere geval zal een aanvraag die hoog genoeg scoort uitsluitend met Vlaamse middelen ondersteund worden.

De subsidie voor beplanting bedraagt 3.500 euro per hectare. Bij gebruik van plantgoed van aanbevolen herkomst – zoals alle plantsoen met het label ‘Plant van Hier’ – dan wordt het subsidiebedrag verhoogd met maximaal 250 euro per hectare. De aanplantsubsidie staat open voor alle grondeigenaars en -gebruikers. “Alleen landbouwers kunnen daarnaast ook aanspraak maken op de compensatie voor het jaarlijkse inkomensverlies en het onderhoud van de bomen”, zegt de ANB-medewerker.
Pachters moeten het schriftelijk akkoord kunnen voorleggen van de eigenaar van de grond. Een verplichte boscompensatie na houtkap is uitgesloten van deze maatregel. Elke aanvraag krijgt een score en moet een minimum puntenaantal halen om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Een aanplanting die aansluit bij een bestaand bos scoort hoger. Projecten die bijdragen tot instandhoudingsdoelen krijgen steeds voorrang.

Met de jaren is de concurrentie om de subsidie er kleiner op geworden. Bart Tureluren: “Pakweg tien jaar geleden kregen we ieder jaar tientallen aanvragen. Vorig jaar waren het er twee, die allebei niet pasten binnen de Europese natuurdoelstellingen maar wel met Vlaamse middelen ondersteund werden omdat ze goed scoorden op de andere parameters.” Naar een verklaring voor de verminderde interesse bij landbouwers en andere grondeigenaars is het gissen. “Wie een perceel wou bebossen, heeft dat mogelijk al gedaan. Een lap grond die geen goede landbouwopbrengsten geeft, leent zich daartoe. Op een vruchtbaar perceel gaat een landbouwer die stap normaliter niet zetten.”

Ieder jaar zijn er twee indieningsperioden voor de subsidieaanvraag. Op 1 mei is een nieuwe periode gestart die loopt tot eind augustus. Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vind je alle informatie over de subsidiemaatregel.

Bron: VILT

Gerelateerde artikels