arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Regiofonds West-Vlaanderen investeert 30 miljoen euro aan duurzame projecten

5 min. leestijd
Regiofonds West-Vlaanderen investeert 30 miljoen euro aan duurzame projecten

De Provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunales WVI en Leiedal bundelen de krachten om te investeren in veerkrachtige regio’s. Projecten rond economie, mobiliteit, natuur, toerisme, recreatie, waterbeheer en landschap moeten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze provincie en de West-Vlaamse gemeenten. Het Regiofonds voorziet maar liefst 30 miljoen euro aan middelen. 

We kampen met hete en droge zomers. Water is meer dan ooit een schaars goed geworden. Ook onze mobiliteit kan beter. De modal shift biedt meer dan ooit een antwoord op overvolle wegen, de nodige leefbaarheid van kernen en de ambities voor een duurzame economie. Onze regio’s bieden unieke landschappen die vaak nog onbekend en dus onbemind zijn. 

Het Regiofonds wil de transitie naar een duurzaam leefgebied een flinke zet geven, om ervoor te zorgen dat het hier in de toekomst even goed - zoniet beter - wonen, werken en ontspannen is. 

Investeren in grondgebonden projecten

West-Vlaanderen is een ruimte in transitie. Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle natuur en droge voeten. 

De projecten van het Regiofonds zetten in op gebiedsgerelateerde thema’s als economie, mobiliteit, natuur, toerisme, recreatie, waterbeheer en productieve landschappen:

  • Bedrijventerreinen en synchromodaal goederentransport
  • Slimme fietsverbindingen
  • Meer natuur en versterken biodiversiteit
  • Landmarks om het unieke West-Vlaamse landschap te herontdekken
  • Werken aan wateroverlast en watertekort

Provincie en intercommunales bundelen krachten

De 30 miljoen euro die de provincie en de intercommunales investeren zijn middelen die niet enkel rechtstreeks besteed worden, maar ook worden gehanteerd als cofinanciering in mee door derden gefinancierde projecten, bv. EU-projecten. Zo is het regiofonds een hefboom om meer middelen te verzamelen en daarmee een grote impact te realiseren in de West-Vlaamse regio’s. 

Het Regiofonds is het resultaat van slimme interbestuurlijke samenwerking. In 2019 wijzigde het decreet dat de intergemeentelijke samenwerking regelt. Het Provinciebestuur werd hiermee uitgesloten als vennoot in een intercommunale. Dat betekende dat de intercommunales het financiële aandeel van de provincie zouden moeten teruggeven.

De Provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunales WVI en Leiedal kozen ervoor om het anders te doen en om hun financiële middelen te bundelen om te investeren in gezamenlijke regioprojecten. 

De gekozen investeringsprojecten zijn het resultaat van intens overleg tussen de provincie, gemeenten en de intercommunales. Het Regiofonds financiert bovenlokale grondgebonden investeringen. De projecten worden uitgevoerd voor 31 december 2030. 

Bron: Leiedal

Gerelateerde artikels