arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Aalst | Park Ten Rozen

Aalst

Aalst | Park Ten Rozen

Park Ten Rozen in Aalst

In 2012 werden 2 percelen aangekocht met middelen uit het bossencompensatiefonds. Ze bestaan uit een grasland en een akker, zijn gelegen binnen het gewestelijk RUP Regionaal Stedelijk Gebied Aalst en hebben de bestemming van parkgebied.

Op de Dag van het Park vond een eerste inspraakmoment plaats en werd de eerste boom geplant. Ideeën en wensen werden opgenomen in het voorontwerpplan voor het toekomstige buurtpark. In het najaar werd het centrale deel bebost met een aanplantactie van een geboortebos.

In 2013 was er overleg met het buurtcomité, de naburige school voor buitengewoon secundair onderwijs en het woon- en zorgcentrum. Het plan werd bijgeschaafd waarbij meer rekening werd gehouden met de toegankelijkheid voor minder-validen.

De start van de werken liep echter vertraging op door het archeologisch vooronderzoek en het daaropvolgende uitgebreid archeologisch onderzoek. Voor het verder uitwerken van de natuurlijke speelelementen werd beroep gedaan op het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD).

Het definitieve ontwerp zet sterk in op beleving in en langs het water. Recreatieve elementen en speelnatuur moeten passanten dichterbij de natuur brengen. Water, zand, boomstammen en stenen bieden oneindig veel avontuur voor kinderen die ook hun hartje kunnen ophalen in de speelboszone, waar ze heerlijk kampen kunnen bouwen. Ook volwassenen beleven een fijne tijd op het speel- en recreatieterrein dat een centrale ontmoetingsplek kreeg, verrijkt met een picknickzone, bloemenweide en speelheuvels.

In 2015 werd gestart met de grondwerken. Er kwam een waterpartij van ca. 1 ha en een speelgracht. Om een gesloten grondbalans te hebben werden er met de uitgegraven grond speelheuvels gevormd. De overlopen van de wadi’s van de naburige woonwijk en de hemelwateroverschotten van de sociale appartementsgebouwen werden via de speelgracht aangesloten op de waterpartij, die zelf overloopt in de Bieselbeek. In 2016 werd hier een 80 m lange vlonder aan toegevoegd. Hij bevat een geïntegreerd zitelement en is breed genoeg om met een rolstoel te passeren.

In januari 2017 ging er een workshop wilgenhutten bouwen door. In het voorjaar werden bomen en struiken aangeplant en het bloemenmengsel ingezaaid. Speelelementen werden geplaatst, zoals een klauterparcours, boomstammenmikado, speelpomp met gotensysteem, aangevuld met een reuze picknickbank en zitbanken.

In het najaar was er opnieuw een bosplantactie van een geboortebos. De officiële feestelijke opening wordt voorzien in het voorjaar 2018.

  • Adres: Botermelkstraat, Oude Abdijstraat en Rozendreef
  • Ontwerp: Stadsbestuur i.s.m. Regionaal Landschap Schelde-Durme
  • Aanleg paden en grondwerken: De Jonge, Aalst
  • Groenaanleg en -onderhoud: Stadsbestuur