arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwerpen-Berchem | Kunstenplein

Oud Berchem is een wijk waar er een beperkte oppervlakte publieke ruimte per inwoner beschikbaar is. Door deze plek als publieke ruimte open te stellen en te ontsluiten voor voetgangers en fietsers wordt de toekomstige potentie in beeld gebracht. In afwachting van een definitief ontwerp voor de uitbreiding van de Academie krijgt de buitenruimte alvast een nieuwe invulling. Dit staat in het teken van kunst, creativiteit, cultuur en ontmoeting. Deze voorlopige ingreep zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige aanpak van het bouwblok.

Kunstenplein in Antwerpen-Berchem
Kunstenplein in Antwerpen-Berchem

Doorwaadbaarheid verbeteren

Een belangrijke opgave binnen het ontwerp was de doorwaadbaarheid van het gebied te optimaliseren. Een hoogteverschil en hekwerk belemmerden de doorgang. Een houten trapconstructie met lange treden in combinatie met een helling in dolomiet maakt het binnengebied terug toegankelijk en doorwaadbaar. De trappen worden geflankeerd door weelderige plantbedden met vaste planten.

Evocatie van het toekomstig bouwvolume

Het was ook de wens om de contouren van de toekomstige bebouwing te visualiseren. Voor de sociale veiligheid en om de bruikbaarheid van de buitenruimte niet te hypothekeren, bakent een houten palenrij de nieuwe gevellijn op een transparante manier af. De mogelijke toekomstige overkraging van het poortgebouw wordt gevisualiseerd door een pergolastructuur van houten palen en touwen waarop snelgroeiende klimplanten groeien.

Een kunstzinnig plein

Het districtsbestuur wil het thema kunst extra in de verf zetten en de huidige inrichting gebruiken om die creativiteit en de verenigingen een platform te geven. Anderzijds bieden de houten palen de mogelijkheid om kunstwerken tentoon te stellen. Bovendien werd ook het buitenatelier van de beeldhouwers in het plein geïntegreerd zodat het creatieve proces ook zichtbaar kan worden voor de toevallige passant. Het benedenplein wordt onthard door de aanleg van enkele grote plantvakken met vaste planten.

  • adres: Willem van Laarstraat 15-23
  • oppervlakte: 2.000 m2
  • ontwerp: studiebureau Omgeving, Antwerpen-Berchem
  • groenaanleg en -onderhoud: Van Raak, Ravels (2 jaar)