Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwerpen-Borgerhout | Collegelaan

Borgerhout

Het pleintje was verouderd met afgeleefde beplanting, loszittende kasseien en verwaarloosde zitbanken. Het districtsbestuur wilde het pleintje opwaarderen tot een kleurrijke ontmoetingsplek.

Collegelaan in Antwerpen-Borgerhout
Collegelaan in Antwerpen-Borgerhout

Begin 2019 werd een prijsofferte uitgeschreven voor een kleurrijk beplantingsvoorstel dat vernieuwend en passend is in de omgeving. Met de bestaande structuur, hoogteverschillen of materiaalkeuze diende de inschrijver geen rekening te houden, aangezien er vanaf nul ontworpen kon worden. Alle bestaande bomen (Juglans regia en Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’) werden behouden en dienden in het ontwerp opgenomen te worden.

Het ontwerp bestaat uit een aan- gepaste, golvende padenstructuur met strategisch geplaatste zitbanken. Er werd een macho- en prairiebeplanting in combinatie met inheemse planten gebruikt met de nadruk op onderhoudsvriendelijkheid en esthetiek. Er is gekozen voor groepen hogere beplanting, echte prairieplanten en inheemse planten. De padenstructuur wordt met cortenstaal afgeboord en bestaat uit grijze porfier dat erg toegankelijk is. Twee op elkaar liggende boomstammen zorgen voor een natuurlijke speelaanleiding voor kinderen.

De groendienst zorgde voor de grondbewerking en plantte alles in eigen beheer aan. De afwerking werd uitgevoerd in lavasteentjes voor een optimale waterhuishouding en als onkruidwering. Om het doorlopen in de beplanting tegen te gaan, werden boompalen gebruikt verbonden met een staalkabel, in combinatie met kastanjehouten hekwerkjes.

  • Adres: Collegelaan-Kerkendijk
  • Oppervlakte: 700 m² beplanting
  • Ontwerp: Jan Spruyt, Buggenhout
  • Groenaanleg en -onderhoud: groendienst Borgerhout