Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwerpen-Ekeren | Rozemaaipark

In juni 2016 werd het Masterplan Rozemaai goedgekeurd. Het schetst een toekomstbeeld voor een groene en recreatieve omgeving en schept een stedenbouwkundig kader voor bestaande en nieuwe bebouwing.

Het hart van de wijk is de Donkse Beek die centraal door het gebied loopt. Tot in de jaren vijftig gaf ze verbinding vanuit Ekeren en de Oude Landen met de rivier Het Groot Schijn. Door ophoging van het terrein verdween de beek grotendeels en werd een sociale woonwijk gebouwd. De open ruimte bleef braak liggen en ontwikkelde zich tot een bos met voornamelijk populieren, wilgen en berken

Rozemaaipark in Antwerpen-Ekeren
Rozemaaipark in Antwerpen-Ekeren

Het opnieuw openleggen van de gedempte beek gaf aanleiding om een bijzonder park aan de woonwijk toe te voegen. Aansluiting op de omliggende natuurgebieden verankert het Rozemaaipark in zijn omgeving. De veelzijdige programmering van het park, voor jong en oud, verbetert de sociale cohesie in de wijk en stimuleert sociaal-culturele bedrijvigheid. De beek dient als buffer voor het regenwater voor de hele wijk, het park fungeert als koelteplek en is een biotoop voor heel wat fauna en flora.

De karakteristieke ruimtelijke eigenschappen van Rozemaai zijn weer ervaarbaar en er worden nieuwe kansen geboden voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. Een overkoepelende beeldkwaliteit creëert een herkenbare identiteit: een waterrijke en groene woonomgeving die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting, sport en spel. Langs de beekvallei is het bos vervangen door een park met volkstuintjes, speelplekjes, picknickplaatsen, uitkijkpunten, ... Hier is ruimte voor wijkfeesten en andere evenementen.

  • Adres: Rozemaaipark
  • Jaar van realisatie: 2018-2019
  • Oppervlakte: 10 ha
  • Subsidies: Provincie Antwerpen
  • Projectpartners: Stad Antwerpen, Infrabo, Aquafin/Water-Link, Provincie Antwerpen, PPS Pipelines, Air Liquide, Eandis
  • Ontwerp masterplan: Buro Lubbers, Vught (NL)
  • Groenaanleg: Alonco Aannemingen, Beveren
  • Groenonderhoud: Tuinen van Strydonck, Waasmunster