arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Beersel | Kapittelbeek

Beersel

Beersel | Kapittelbeek

Kapittelbeek in Beersel

Het inrichtingsplan Kapittelbeek is het eerste deel van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck. Dit focust enerzijds op het optimaal inrichten van de vallei van de Kapittelbeek en anderzijds op de ecologische en speelse aanleg van het aansluitende openbaar domein van de wijk Geer. De directe aanleiding was het steeds weerkerend probleem met het Consciencepad dat voortdurend ondergraven werd door de beek en regelmatig onder de modder lag ten gevolge van erosie.

De aankoop van enkele belangrijke percelen was een goede basis om het project verder uit te werken. Het ontwerp werd opgemaakt in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur, andere betrokken partners en de omwonenden. Het project beoogt een verhoging van de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid door de open ruimte op een diverse en verweven manier te versterken. De beekvallei is nu veel beter toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Maar er ging evenveel aandacht naar natuurlijke waterberging, erosiebestrijding, bosuitbreiding en de verbetering van een speelzone, steeds met respect voor het cultuurhistorische verhaal. Ecologische maatregelen geven nu meer ruimte aan de beek waardoor de vallei nu veel beter functioneert. Enkele opvallende maatregelen zijn de uitwerking van een natuurleerpad, vooral voor de twee nabijgelegen lagere scholen, de aanleg van extensieve natuurlijke waterberging, het verbeteren en gedeeltelijk verleggen van het Consciencepad en de aanleg van een kriekenboomgaard in samenwerking met geuzebrouwerij 3 Fonteinen.

Ook werden met lokale vertellers 2 korte filmpjes geproduceerd die ter plaatse kunnen worden bekeken door de QR-code op de infoborden in te scannen. Een betonnen waterbekken heeft plaats gemaakt voor een natuurlijke vijver en de bermen in de wijk zijn omgevormd tot een bloemrijk hooiland. Anti-parkeerpaaltjes beletten dat de bloemrijke bermen stuk worden gereden.

Naast een historisch bos zorgde een nieuwe aanplant voor een aanzienlijke bosuitbreiding. Elders kwam er een natuurlijke speeltuin die gericht is op verschillende leeftijdsgroepen.

  • Adres: Wijk 't Geert en Consciencepad, Dworp
  • Ontwerp inrichtingswerken: VLM
  • Ontwerp speeltuin en natuurleerpad: Donkergroen, Meise
  • Groenaanleg: Heylen, Geel (inzaaien bermen); Openair, Overijse (beplantingen)
  • Groenonderhoud: Gemeentebestuur; Pro Natura; Heylen, Geel (maaien bermen)