arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Beersel | Park Neerdorp

Het Park Neerdorp is na het Kapittelbeekproject het tweede gerealiseerde inrichtingsplan van de gemeente i.s.m. de VLM. Met het landinrichtingsproject Land van Teirlinck beoogt men de versnipperde, waardevolle groene oases via groene corridors met elkaar te verbinden. Zo versterkt men de biodiversiteit, de open ruimte en de migratie van fauna en flora.

Park Neerdorp in Beersel
Park Neerdorp in Beersel

Situering

Neerdorp is een kleinere woonkern langs de Molenbeekvallei, op de rand van de Zennevallei, tussen Huizingen en Lot. Het park vervult een scharnierfunctie tussen de grootschalige bedrijven en de kleinschalige woonkern. De site werd enkele jaren geleden aangekocht door de POM Vlaams- Brabant. Het ontwerp is gericht op de ontwikkeling van een parkzone en een bedrijvenzone. De aanleg focust op het opwaarderen van de natuurwaarden als een groene parel langs de Molenbeekvallei, het optimaal ontsluiten voor wandelaars en fietsers en het leesbaar maken van de historische gelaagdheid.

Geschiedenis

Door de eeuwen heen is het gebruik van deze site opvallend gewijzigd. Tijdens de Middeleeuwen stond er een feodaal motte-complex met een watermolen. Op de Ferraris-kaart vindt men de vermelding ‘moulin à papier’. De slotgracht werd tussen 1880 en 1950 vergraven tot bezinkingsbekkens die het slib moesten vangen uit de Molenbeek. Vervolgens werd dit als proceswater gebruikt bij de fabricage van papier. Tijdens de industriële periode groeide de fabriek en kreeg ze haar eigen spoorwegaftakking. De onderneming bleef actief tot juni 2003.

Ontwerp

Met de historische gelaagdheid in het achterhoofd werd er een ontwerp opgemaakt. Historische elementen zoals de ijskelder, locomotiefgebouw, waterbekkens en restanten van de kasteelfundering werden geïntegreerd. Recreatieve verbindingen werden gemaakt door wandel- en fietspaden. Rustpunten en een speeltuin maken er een park van voor alle leeftijden, waar het historische karakter en natuurwaarde behouden bleven. De Molenbeek werd heraangelegd waardoor ze opnieuw kan meanderen en vissen weer kunnen migreren. Het nieuwe park werd in juni 2018 geopend.

  • adres: Gustave Demeurslaan 82-86, Lot
  • oppervlakte: 1,5 ha
  • ontwerp : Vlaamse Landmaatschappij (Ingrid Beerens en Rita Vermaelen)
  • groenaanleg: Heyrman - De Roeck, Beveren
  • groenonderhoud : Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM)