arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Beringen | Dorpsplein Paal

Beringen

In 2011 resulteerde een herinrichting van Paal-centrum in een kleurloze betonvlakte. De bewoners uitten hun ongenoegen en vroegen een leefbaarder en groener dorpsplein. Participatie speelde een belangrijke rol en via het stedelijk informatieblad en ‘Paalonline’ werd een 10-puntenprogramma aangeleverd. Tijdens de ontwerpfase waren er verschillende buurtoverlegmomenten. Ook de gebruikers van de zondagsmarkt en de kermis werden bevraagd. Het 10-puntenprogramma bevatte de volgende wensen: meer groen en kleur, gezellige ontmoetingsruimte, visuele afscheiding van de drukke gewestweg, parking ook op weekdagen, algemene veiligheid voor zwakke weggebruikers, een kunstwerk en zitmeubilair, opwaardering van het erepark op de oude begraafplaats en het plein integreren in het ruimere geheel rond de kerk.

Dorpsplein Paal in Beringen
Dorpsplein Paal in Beringen

Opbreken van beton, restruimtes beplanten en wijzigingen in de opstelling van de markt resulteerde in een groentoename van ca. 600 m². Dit heeft eveneens een positief effect op de waterhuishouding.

Meer kleur werd bekomen door bloeiende vaste planten en kleurvlakken in de verharding. Een voetpad werd bestraat met mozaïekkasseien. Om onkruidgroei te beletten, werden de voegen opgevuld met een kunststofmortel. Ook werd een kleurentoplaag op het beton aangebracht.

De drukke gewestweg werd visueel afgeschermd met een haag, leibomen en bloemenmanden in de zomer. De parking kan sinds het vergroenen van het plein alle weekdagen gebruikt worden. Het geheel werd verkeersveiliger gemaakt door de snelheid af te remmen met bloembakken en een drempel. Ook wordt de toegang geweigerd voor voertuigen boven 3,5 ton.

Recent werd een kunstwerk geplaatst dat werd uitgewerkt door een artistiek project van het jeugdhuis. Het heet ‘Aardstaal’ en verwijst naar Paal en de verschillende lagen in  de maatschappij. Op de kruising van voetpaden werden een ‘babbelbank’ en ander zitmeubilair geplaatst.

Naast de kerk ligt een restant van het oude kerkhof. De grafzerken werden gerestaureerd waardoor de teksten terug leesbaar zijn. De dolomietverharding werd vervangen door mozaïekkasseien.

  • adres: Paal Dorp
  • oppervlakte: 1.500 m²
  • ontwerp: stadsbestuur (Patrick Everaerts)
  • groenaanleg en -onderhoud: Pius Floris, Beringen