arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Brasschaat | Het Bunder

Brasschaat

Het betreft een relatief kleine verkaveling in een binnengebied in de wijk Kaart. Er werd rekening gehouden met een aanplant door de groendienst van een dubbele rij lindebomen van enkele decennia terug. Deze lindes werden in het toekomstig straatprofiel geïntegreerd. Op deze wijze was er meteen een volgroeide dreef als toegangsweg naar de nieuwe verkaveling. Achteraan lag een te behouden boszone. Bij nazicht door de groendienst bleek deze grotendeels te bestaan uit Amerikaanse vogelkers. Deze werd volledig verwijderd waardoor ook de boszone diende te worden heraangeplant met bomen, hagen, heesters en vaste planten. Centraal werd een speelgazon aangelegd.

Het Bunder in Brasschaat
Het Bunder in Brasschaat

Al het regenwater dat op de verhardingen valt, komt via kolken in twee wadi’s terecht. De overlopen van de regenwaterputten van de woningen zijn ook aangesloten op de wadi’s. De wadi’s zelf krijgen een multifunctioneel doel met integratie van speelaanleidingen zodat niet in de extra aanleg van klassieke speeltoestellen moet worden voorzien. Het gebruik van grote zwerfkeien laat ook toe om in de wadi te spelen, al dan niet met natte voeten…

Het project stapt af van de klassieke invulling van een verkaveling maar kiest voor een spannende invulling met een hedendaagse interpretatie van speelaanleidingen en een boeiende, publieke ruimte.

  • Adres: Het Bunder
  • Oppervlakte: 7.000 m²
  • Ontwerp: dienst Groen & Natuur (Frank Van Baelen)
  • Groenaanleg: groendienst Brasschaat
  • Groenonderhoud: groendienst i.s.m. Aralea (sociale werkplaats)