Overslaan en naar de inhoud gaan

Brasschaat | Parkmoeras

Brasschaat

Een van de grote knelpunten in het park was het ontbreken van een rondwandeling. De vroegere wandeling werd bruusk onderbroken ter hoogte van de oude parking voor het zwembad. De oorspronkelijke weg liep dood op het sportcomplex. Alternatieven zijn voornamelijk gericht op het ontsluiten van het autoverkeer voor de bezoekers aan het zwembad en maken geen deel uit van de historische structuur van het park.

Parkmoeras in Brasschaat
Parkmoeras in Brasschaat

Om nu wel een doorgaande wandelverbinding te creëren werd langs de oostelijke zijde van de vijver het wandelpad doorgetrokken vanaf de brug tot aan het ‘Boothuisje’. Het integreren van de oude zwemkom in de padenstructuur werd daarbij als opportuniteit gezien om een verhoogde beleving te creëren. Door deze zone wordt een vlonderpad aangelegd. De reeds aanwezige verharding langs de boogzijde van de kom kon bewaard blijven en benut worden als rolstoeltoegankelijk pad. Aansluitend werd een nieuw pad aangelegd in een waterdoorlatende, natuurstenen halfverharding die vlot toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.

De oude zwemkom werd omgevormd tot moeraszone, verbonden met de parkvijver om natuurontwikkeling een kans te geven. Tegelijkertijd werd ook een pad voorzien tussen het ‘Boothuisje’ en de huidige brandweg rondom het zwembad. Het kan tevens dienst doen als toegangsweg voor leveringen aan het Boothuisje zodat dit verkeer uit de rest van het park kan worden gehaald.

Enkele cruciaal geplaatste bomen zorgen voor een landschappelijke inkleding van de paden en aanpalende gebouwen. De paden worden lichtjes verlaagd aangelegd zodat ze vanop afstand nauwelijks zichtbaar zijn. De aanwezige haag langs de rand van de vijver werd verwijderd om dit parkgedeelte en gazonoppervlakte visueel terug bij de rest van het park te trekken, als herstel van de Engelse landschapstijl waarin het park werd ontworpen.

  • Adres: Zwembadweg 7, achter Sportoase, Park van Brasschaat
  • Oppervlakte: ca. 6.000m²
  • Ontwerp: dienst Groen & Natuur (Frank Van Baelen)
  • Groenaanleg: Heylen BV, Geel, Green Road NV, Wichelen, groendienst Brasschaat
  • Groenonderhoud: groendienst i.s.m. Aralea (sociale werkplaats)