arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Brugge| Baron Ruzettepark

Brugge

Brugge | Baron Ruzettepark

Baron Ruzettepark in Brugge

Het park bestond vroeger uit 3 delen die van elkaar afgescheiden waren door massieve heesterstructuren en private gebouwen. Het ontwerp wou terug een eenheid nastreven en een aangename verblijfsruimte bieden voor jong en oud. Om meer openheid te bekomen werden alle voetgangerspaden en sterk overheersende heestergordels verwijderd.

Een ovaalvormig wandel- en fietspad verbindt alle parktoegangen. De toegang tot de private woningen bleef behouden maar de openbare parking werd verwijderd, ten voordele van een maximale parkbeleving en meer veiligheid voor voetgangers.

De nieuwe paden werden uitgevoerd in een beige asfaltverharding, die doorloopt waar andere weginfrastructuur wordt gekruist. Op die manier wordt visueel aangetoond dat de voetgangers voorrang hebben en wordt een verbinding gemaakt tussen de beide parkgedeeltes.

Met uitzondering van zieke of dode bomen werden er geen hoogstammige bomen verwijderd. De heesterbeplanting aan de straatzijde en aan private percelen bleef grotendeels behouden. Maar aan de waterkant werd beplanting verwijderd. Zo ontstond een intiemer parkgevoel en werd het water meer betrokken bij het parkgebeuren. De hoofdtoegangen van het park werden aantrekkelijker gemaakt door plantvakken met bloeiende vaste planten. Verder werd nog een terras met barbecue aangelegd en werden fietsenstallingen, een 10-tal zitbanken en vuilnisbakken voorzien. Als knipoog naar het voormalige rangeerstation werden grote spoorbalken geplaatst die zowel als zitbank dienen of een spelprikkel vormen. Hiertussen werden stroken met voorjaarsbebloeming aangeplant.

  • Adres: Komvest-IJzerstraat
  • Ontwerp: Groendienst
  • Aanleg: Mahieu, Oudenburg
  • Onderhoud: Groendienst