arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Brugge | Hof Campers

Brugge

In 2014 kocht het stadsbestuur het domein ‘Campers’ dat wordt ontsloten langs verschillende straten. Het domein grenst aan het Hof de Jonghe en kenmerkt zich door de geklasseerde art-deco-woning met een wat verwaarloosde landschapstuin met art-deco-elementen. De tuin bestaat grotendeels uit een hoogstamboomgaard en een weide waarin schapen grazen. De beide parkdelen werden in een ver verleden gebruikt als blekerijweide voor het bleken van linnen voor de wol- en linnennijverheid. Restanten hiervan zijn oude waterputten.

Hof Campers in Brugge
Hof Campers in Brugge

Ontwerp

De woning Campers en bijhorende kleinere tuin langs de straatzijde staat te koop. Een groot deel van de voormalige tuin werd echter ingericht als publieke parkzone en betekent een aanzienlijke uitbreiding van het Hof de Jonghe. Een hoge tuinmuur vormde echter een fysieke grens en aangezien de tuin Campers verwaarloosd was drong een volledige heraanleg zich op.

De ontwerpvisie was om enerzijds een link te krijgen met de art-deco-woning Campers en anderzijds werd getracht om een eenheid te bekomen tussen de twee parkdelen, zonder te wijzigen aan de specifieke beleving van beide parken, nl. weidelandschap en intieme parktuin.

Het stadsbestuur vindt inspraak zeer belangrijk. Daarom vond in 2015 een inspraakmoment plaats waar de omwonenden de kans kregen hun opmerkingen en/of wensen te formuleren. Op basis van die gegevens werd een voorontwerp opgemaakt dat in 2016 werd voorgelegd.

Weidelandschap van Hof de Jonghe

De schapenweide met bijhorende hoogstambomen werd behouden, maar kreeg een nieuwe weideafsluiting met een meidoornhaag. De voormalige, statische, rechthoekige afsluiting werd omgevormd naar een ovale vorm waardoor de fruitbomen zowel binnen als buiten de weide staan.

De aanwezige dolomietpaden bleven grotendeels behouden, maar de looplijn werd licht gewijzigd ten voordele van een vlotte looplijn langs de schapenweide, naar de toegangen en naar het Hof Campers.

Intieme parktuin van Hof Campers

Een hoge muur begrensde de beide parkdelen. Deze muur werd verwijderd en heropgebouwd in een kleinere variant, met zandsteenblokken die in de gewezen tuin werden gebruikt als verhardingsmateriaal voor de paden of voor kleine muurtjes. De hoogte van de nieuwe muur varieert waardoor de muur zowel als zitmuur als spelprikkel kan gebruikt worden.

De voormalige private toegangsweg naar het domein Campers werd tevens opgenomen waardoor het park een vierde toegang krijgt en beide parkdelen worden ontsloten naar de Julius & Maurits Sabbestraat.

In het Hof Campers werden paden voorzien waarbij de vormgeving een link is naar de art-deco-stijl van de woning. De paden werden aangelegd met platines met een centrale detailverharding van gele en blauwe geglazuurde kleiklinkers. Hierbij is er in de materialisatie en kleur een link naar de bestaande brandglazen in de art-deco-woning.

Beplanting

Ter hoogte van de perceelsgrenzen en tussen de parkgedeeltes werd een lage en middelhoge bloeiende heesterbeplanting aangeplant. Bij het houten terras pronkt een vaste plantenborder met o.a. Echinacea, Achillea, Geranium en Panicum.

In totaal werden 11 loofbomen zoals meerstammige Davidia en Amelanchier, hoogstam Tilia, Fagus sylvatica ‘Pendula’ en Quercus palustris, en 5 hoogstamfruitbomen aangeplant.

Constructies

In het Hof Campers bevinden zich twee oude waterputten die rechtstreeks aansluiten op een historische bleekweidegracht die ondergronds naar de Langerei loopt. Deze waterputten werden opgemetst. Voor de veiligheid werden de putten door middel van een rooster afgesloten.

Centraal in het Hof Campers werd een houten terras aangelegd met zit- en picknickbanken. Van hier is er een visuele doorkijk naar de schapenweide en is het aangenaam vertoeven voor zowel jong als oud.

  • adres: Julius en Maurtis Sabbestraat - Langerei
  • oppervlakte: 7500 m² (Hof de Jonghe: 5000m²; Hof Campers: 2500m²)
  • ontwerp: groendienst (Marieke Dhaeze)
  • groenaanleg en onderhoud: Vermeulen William, Gent-Afsnee (3 jaar)