arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Brugge | Les Acacias

Brugge

Eind 2013 werd de tuinzone van het kasteeldomein Les Acacias aangekocht in het kader van het Speelruimtebeleidsplan. De bedoeling was om een waardevolle groenzone aan te leggen, te behoude n als publiek park en te zorgen voor nieuwe vormen van spel en ontspanning in de om - geving. Het parkje was een sterk verwaarloosde en verwilderde private kasteeltuin in Engelse landschapsstijl met een rijke en gevarieerde beplanting.

Buurtpark Les Acacias in Brugge
Buurtpark Les Acacias in Brugge

De groenzone kon opgedeeld worden in 2 delen, nl. het westelijke deel langs het kasteel als een open tuinzone en het oostelijke deel als een rijke boszone. Het nieuwe ontwerp voorzag in het maximaal behoud van de bestaande, waardevolle beplanting. Nieuwe aanplantingen sluiten harmonisch aan en versterken het karakter van het Engelse landschapspark. Rekening houdend met de inspraakgegevens en het Ruimtelijk UitvoeringsPlan werd er een goed toegankelijk pad aangelegd in okerkleurige asfalt. Zo werd een tracé voor zacht verkeer aangelegd die een grotere interactie heeft met de directe omgeving en het gebied een beeldbepalende identiteit geeft. De cruciale ligging van deze site zorgt ervoor dat het openbaar park een extra dimensie geeft aan het netwerk voor fietsers en voetgangers.

De 4 ingangen tot de parkzone worden gemarkeerd door de constructie van poortpalen met hekwerk, met daartussen heester - beplanting als natuurlijke afsluiting. De overige kleinere paden zijn schorspaden. De bestaande centrale graszone werd heraan - gelegd en biedt mogelijkheden om te spelen en om buurtfeesten te organiseren. Nabij de boszone werd een beeltenis van een pauw voorzien wat refereert naar de vroegere aanwezigheid ervan op het domein. Daarnaast werden een grote picknicktafel en zitelementen in onbehandelde houten balken met dikwanding, weervast staal geplaatst.

  • adres: Hogeweg
  • oppervlakte: ca 0,6 ha
  • ontwerp: stad Brugge - Openbaar domein - ontwerpafdeling (Karen De Brouwer)
  • groenaanleg: Tuinen Silvère Vandeputte (Deerlijk)
  • groenonderhoud: stad Brugge - Openbaar Domein
  • onderhoud speeltoestel: Krambamboul