arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Diksmuide | Parkbegraafplaats Woumen

Diksmuide

Eind 2013 werd de aankoop van de gronden voor de parkbegraafplaats goedgekeurd. Een jaar later werd het studiebureau aangesteld om een ontwerpplan en een uitvoeringsdossier klaar te maken. Het aanbestedingsdossier werd halverwege 2015 door de gemeenteraad goedgekeurd. In 2016 werd de uitvoering van de opdracht toegewezen waarbij de aanleg na de winter van 2017 werd aangevat.

De parkbegraafplaats is de eerste begraafplaats in Groot Diksmuide waarbij er van bij de aanleg gestreefd wordt niet alleen naar een groenere omgeving en een minimum aan verhardingen, maar ook naar uniformiteit en een eenheid tussen grafstenen.

Dit past ook perfect in de visie die in nauw overleg met het studiebureau werd omschreven en waarbij 5 thema’s centraal staan.

Parkbegraafplaats in Woumen, Diksmuide
Parkbegraafplaats in Woumen, Diksmuide

Verbondenheid

De parkbegraafplaats situeert zich tussen het dorp en het landschap. Door zo dicht aan te sluiten bij de kern van het dorp wordt de parkfunctie bijna even belangrijk als de begraafplaats. Vanop de site is er een sterke visuele verbondenheid met het dorp, de dichtbijgelegen Sint-Andreaskerk en aan de andere zijde het weidse landschap dat d.m.v. het centrale pad geaccentueerd wordt.

Stilte en natuur

Zowel voor de begraafplaats als voor het park is stilte van groot belang. Op oude en kale begraafplaatsen raakt die noodzakelijke stilte soms zoek in de drukte van de vele graven. Het creëren van veel ruimte, groen en grote bomen zorgt ervoor dat stilte en natuur op deze begraafplaats gewaarborgd blijft.

Eenvoud

Om het groene en stille karakter te bewaren moet het aandeel groen gevrijwaard worden in de tijd. Ook als de begraafplaats vele jaren in gebruik is moet het parkkarakter nog steeds bestaan. Door de omvang van bomen en groen zal dit zelfs nog toenemen. Een moedige keuze daarbij is het limiteren van de stenige oppervlakte van de graven. Dit blijft beperkt tot een gedenksteen uit natuursteen van 90 x 90cm. De nodige vrijheid wordt nog steeds gegeven want men kan zelf een keuze maken in afwerking en dikte van de steen, en in de tekst op de gedenksteen.

Het laten van openingen tussen de graven waarborgt het aandeel van groen en benadrukt het parkkarakter van deze begraafplaats.

Afscheid

Op de begraafplaats krijgt de plek om afscheid te nemen een belangrijke betekenis en plaats. Van in het begin was het stadsbestuur ervan overtuigd dat op begraafplaatsen nood is aan een afscheidsruimte. Een plaats om samen met familie en vrienden nog even stil te staan bij de overledene, vooraleer een definitieve rustplaats te krijgen op de parkbegraafplaats. Het voorzien van een afscheidsruimte werd dan ook mee opgenomen in het ontwerp. De soberheid van beton en de verticale lijnen van het hout zorgen voor rust en voor integratie in de omgeving. In de afscheidsruimte kan men ook even komen zitten om tot rust te komen of om te mijmeren of herinneringen op te halen.

Duurzaamheid

Met deze parkbegraafplaats wordt gestreefd naar duurzaamheid door gemengd gebruik, als begraafplaats maar ook als park dichtbij het dorp. Ook duurzaam materiaalgebruik, het beperken van harde materialen zonder paden tussen de graven en een pesticidenvrij beheer, passen binnen deze visie. De verhardingsstructuur bestaat uit een hoofdpad in half gepolierd beton. De verharding in en rond de afscheidsruimte bestaat uit kleiklinkers. De dienstweg is uitgevoerd in betongrastegels.

Technische uitvoering

Het volledige terrein werd opgehoogd met ongeveer 2.000 m³ grond die afkomstig is van de nabijgelegen woon- en zorgsite langs de Iepersteenweg. De totaal verharde oppervlakte bedraagt 700 m² waarvan 460 m² beton, 130 m² kleiklinkers en 110 m² betongrastegels. De vlotte afvoer van het oppervlaktewater gebeurt door 450 m drainage. Er werd 4.050 m² gazon aangelegd en een 30-tal bomen aangeplant, samen met 240 m hagen in Haagbeuk, 200 m² bosplantsoen en 600 m² heesters en siergrassen. Er zijn 2 watertappunten, 1 verbonden met een regenwaterput en 1 verbonden met een steenput. Er is ruimte voor 450 graflocaties en een onbeperkt aantal asverstrooiingen.

  • oppervlakte: 5.700 m²
  • adres: Eierdreefje (Woumen)
  • ontwerp: studiebureau De Witte Kamer, Lo
  • aanleg: Tuinen Dewulf, Ieper-Boezinge
  • totale kostprijs: €218.000