arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Eeklo | Wilgenpark

Eeklo

Nieuwe groene ruimte voor sociale woonwijk

Wilgenpark in Eeklo

In samenspraak met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV), Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en verschillende stadsdiensten werd in 2009 de noodzaak geformuleerd om een globale aanpak te realiseren rond de sociale woonwijk Wilgenpark. Deze wijk dateert uit de jaren ’70 van de vorige eeuw en was dringend aan een opwaardering toe.

De aandachtspunten bij deze totaalvisie waren: creëren, herstellen of opwaarderen van voet- en fietsassen, evaluatie van de bestaande weginfrastructuur en van het openbaar groen, en verbinden en herinrichten van groene ruimtes.

Intensief participatieproject

Het uiteindelijke ontwerp voor de herinrichting kwam tot stand d.m.v. een uitgebreid en intensief participatietraject. Het was hierbij duidelijk dat de sociale woonwijk een nieuwe impuls nodig had.

Ontharding, vergroening, verdichting, leefbaarheid, sociaal contact en een openbare ruimte op mensenmaat waren trefwoorden die duidelijk naar voor kwamen gedurende het participatietraject.

De groenzone rond de hoogbouw werd ingedeeld in deelzones met diverse functionele en ruimtelijke belevingskwaliteiten. Er kwam een representatieve toegangszone aan de voorzijde, een multifunctionele sporten speelzone en een natuurgerichte zone met ruimte voor avontuurlijk spelen.

Een beek, die vóór het bouwen van de appartementsgebouwen over het terrein liep, werd in ere hersteld en functioneert samen met de wadi’s voor de afwatering en berging van het regenwater.

Doorheen het gebied kan gewandeld worden en er werden verschillende zitplekken voorzien. Voor de functionele, snelle verbindingen werden rechte looplijnen voorzien die daarnaast ook de toegangen met het omgevende wandel- en fietsnetwerk verbinden.

Mobiliteit

Mobiliteit was een thema dat duidelijk leefde onder de wijkbewoners. De wegenis was gedateerd en een overbodig en overgedimensioneerd stratenpatroon nodigde uit tot snel verkeer. De centrale wegen door het gebied en een gedeelte van de garageboxen werden verwijderd waardoor een aaneengesloten parkruimte ontstaat.

De wegenis werd bovendien volledig ingericht volgens het zone-30 principe met pleintjes als toegangsaccent. Een net van voet- en fietswegen sluit aan op de omliggende straten en voetwegen. Aan de toegangen werden parkeerclusters voorzien maar er is ook mogelijkheid om op straat te parkeren.

Met grondoverschotten van de uitgravingen werden terreinglooiingen en speelheuvels gerealiseerd. Hierdoor werd tevens de plint van het gebouw gedeeltelijk weggewerkt.

Nieuwe bomen

Er werden meerdere vrijstaande bomen verspreid aangeplant om perspectieven te ondersteunen en het schril contrast te verzachten met de hoge appartementsgebouwen van 7 bouwlagen.

Daarnaast werden 3 bomenvakken aangeplant die dienst doen als speelbosjes en die ruimtelijk een kleinschaligere indeling creëren. Dit alles zorgt voor een project met een betere menselijke schaal.

  • Adres: Wilgenpark
  • Ontwerp: Buro 4D, Gent
  • Aanleg en onderhoud: Hertsens wegenwerken NV, Zwijndrecht - stadsbestuur