arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Genk | Park Schansbroek

Genk

Het park is een volledig nieuwe groene ruimte die tussen het Thor Park, een voormalige mijnsite herbestemd tot wetenschapspark, en de wijk Schansbroek ligt. Het buurtpark vormt ook de schakel tussen twee omvangrijke aaneengesloten groengebieden: het Nationaal Park Hoge Kempen en het vijvergebied De Wijers.

  Park Schansbroek in Genk
  Park Schansbroek in Genk

  De vroegere mijnindustrie had de omgeving volledig verstoord. Om het gebied terug aantrekkelijk in te richten, werd in 2013 een inrichtingsplan Schansbroek opgemaakt. Door de mijnverzakkingen kon het hemelwater niet meer natuurlijk afvloeien en werd het grond- en regenwater continu overgepompt naar de Stiemer. Die slechte afwatering veroorzaakte wateroverlast bij omwonenden. De omgeving was ook niet aantrekkelijk en er was geen recreatieve infrastructuur voor bewoners, bezoekers en werknemers van de aangrenzende
  bedrijvensite.

  Het plan voor het nieuwe park kwam tot stand na een boeiend participatietraject met veel enthousiaste buurtbewoners. De werken startten in 2017. In twee jaar tijd transformeerde de Vlaamse Landmaatschappij samen met het stadsbestuur, en voor bepaalde zones ook in nauwe samenspraak met Natuurpunt, het gebied tot een nieuwe groene  ontmoetingsplek. De voormalige mijnbekkens en de historische schans werden hersteld. Eveneens werd er een belevingsboomgaard en een natuur speelplek aangelegd. Een belangrijk onderdeel van de inrichting zijn de volkstuintjes. Al heel kort na lancering waren al die tuintjes ingenomen, o.a. door de jeugdwerking GIGOS die er met de kinderen uit de buurt gaat tuinieren.

  De natuurorganisatie WWF koos Thor Park en het park Schansbroek dit jaar uit voor haar jaarlijkse familie dag. Waar voorheen de beleving en de internationale projecten van WWF centraal stonden op deze dag, koppelde WWF dit jaar voor het eerst haar familiedag aan de uitvoering van concrete acties ter verbetering van de natuur. Zo riep WWF onder de noemer #MakeItWild haar achterban op om delen van de open ruimte van Schansbroek ‘wilder’ en voor de natuur nog attractiever te maken. Bezoekers konden de handen uit de mouwen steken en zo bijdragen aan de verhoging van de attractiviteit en kwaliteit van het gebied voor zowel fauna als flora. Zowel in de planningsals de realisatiefase werkte WWF heel nauw samen met de stad. Dit maakte het mogelijk om op de dag zelf niet alleen nestkasten en bijenhotels te bouwen, maar ook een bloemenweide in te zaaien en bijenvriendelijke vaste planten aan te planten. Eveneens werden er in het buurtpark verschillende takkenrillen gebouwd, ideale woonplaatsen voor heel wat diertjes. Kortom, het park Schansbroek werd nog attractiever voor fauna en flora.

  • adres: Schansbroekstraat
  • ontwerp: VLM en stadsbestuur
  • aanleg: Van Beers Hoogeloon (Hoogeloon, NL)
  • onderhoud: groendienst en Natuurpunt