arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Gent | Bloemekenspark

Het Bloemekenspark ligt in de dichtbebouwde 19e-eeuwse Bloemekenswijk, gebouwd rond de vroegere textielfabrieken en langsheen het kanaal van de Lieve. Na stopzetting van de industriële activiteit is het gebied ontwikkeld tot een ware stadsjungle. De realisatie werd opgedeeld in 3 fases waarbij in 2019-2020 de 2e fase werd aangelegd. Het park zal in de toekomst ca 8,5 ha. bedragen en maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘Het getouw’.

Bloemekenspark in Gent
Bloemekenspark in Gent

De Bloemekenswijk had nood aan groene rust- en flaneerruimtes en prikkels voor speelnatuur. In het ontwerp ging veel aandacht naar buitenspelen (fantasie prikkelen, op ontdekking gaan, ontwikkeling van motoriek, leren omgaan met risico's,...) en de rustgevende invloed van de natuur. Het park is een natuurrijke plek met veel water. Het ligt in een kwelgebied met een specifieke, waardevolle vegetatie. Het meeste groen in het park is niet aangeplant maar spontaan gegroeid. Het behoud van de bijzondere natuurwaarden was van meet af aan het uitgangspunt. Bestaande landschappelijke kwaliteiten werden versterkt. De his- torische loop van het kanaal van de Lieve is terug zichtbaar gemaakt. De exoten werden verwijderd waardoor de spontane onderbegroeiing van meidoorn en wilde rozen meer licht kregen en rijker bloeien.

De industriële voorgeschiedenis werd mee opgenomen in het ontwerp. Het terrein is bezaaid met artefacten die door kruiden en struiken overwoekerd zijn. Om het ecologisch evenwicht zo min mogelijk te verstoren zijn enkel afval en gevaarlijke voorwerpen verwijderd. Ook is ingezet op de bereikbaarheid en doorgang voor fietsers en voetgangers. Over de Lieve loopt nu een fietsbrug die de Bloemekenswijk verbindt met de fietsas Wondelgem en het centrum van Gent. Omdat het park een ecologisch waardevolle zone is, werd bewust gekozen de werken uit te voeren buiten het broedseizoen en vóór de natte wintermaanden. Zo werd de impact op het milieu tot een minimum herleid.

  • Adres: gebied tussen de Roggestraat, Gaardenierspad & Balenmagazijnstraat
  • Oppervlakte: 2 ha
  • Ontwerp: Stad Gent, i.s.m. Fris in het landschap, Gent en Sweco
  • Technisch uitvoeringsdossier en projectopvolging: Atelier Ruimtelijk Advies, Berchem
  • Groenaanleg en onderhoud: Dirk Bauwens, Evergem