arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Heuvelland | Sportzone Vierstraat

Heuvelland

De sporthal ligt op 500 m ten noorden van de kerk en het dorpscentrum van Wijtschate. Deze zone is een schakel tussen het landschap en de compacte dorpskern die is ontstaan op een van de getuigenheuvels van het lagergelegen Heuvelland. Vanop de site ontplooit zich een indrukwekkend panorama naar de Kemmelberg en het kleinschalige landbouwlandschap. Dit landschap draagt duidelijk zichtbare littekens van de eerste wereldoorlog.

In de omliggende bosgebieden bevinden zich nog verschillende restanten van Duitse versterkingen, tunnels en loopgraven, en her en der zijn in het landschap enkele grote bomkraters te zien. De herwaardering van de omgeving van de sporthal past in de algemene visie om het landschappelijk en recreatief weefsel te versterken. Een landschappelijke integratie met aandacht voor reliëf en groen was van groot belang vanwege de sterke impact die de site en het landschap op elkaar hebben. Bij de herontwikkeling geldt als uitgangspunt dat sport en spel in een ongedwongen sfeer
hun plaats vinden op de site.

Sportzone Vierstraat in Heuvelland
Sportzone Vierstraat in Heuvelland

Er werd gewerkt met verschillende assen die haaks staan op de Vierstraat. Deze assen hebben een belangrijke betekenis want ze versterken uitzichten en bepalen de bestemming van de verschillende zones door hun materialisatie in beton of in gras. Sommige van deze assen worden vergezeld door verhoogde bermen die de ruimtelijke indeling van het geheel bepalen. In de andere richting, evenwijdig aan de Vierstraat wordt de doorwaadbaarheid gegarandeerd en de functies doordacht gekoppeld door drie circulatielijnen. Deze lijnen gaan van duidelijk en strak, aan de zijde van de Vierstraat, tot informeel en minder opvallend aan de overzijde van de site.

De verschillende sport- en spelvormen werden in verschillende zones ingepast. De grenzen tussen de diverse zones werden gemarkeerd door bermen van een meter hoog die structuur geven aan het ontwerp.

In een eerste zone werd het bestaande voetbalveld behouden. Een tweede zone doet dienst als ontmoetings- en ontvangstruimte maar kan eventueel ook worden gebruikt als omnisportveld. Aan de zuidkant van de sporthal is naast het petanqueveld ook een beachvolleybalterrein aangelegd. Ten noorden van de sporthal zijn parkeerplaatsen voor minder validen voorzien. De verschillende functies worden aan elkaar gekoppeld door enkele hoogstammige bomen. In tegenstelling tot de andere zones werd de begrenzing uitgevoerd met een haag en niet met bermen. In een derde zone werd de berging rond het jeugdhuis vervangen door een nieuwe, lichte constructie die naast een stapelplaats en sanitair ook accommodatie biedt bij slecht weer. Hierrond is een nieuw terras gecreëerd dat aansluit bij enkele speelheuvels met hierin een vuurkring.

Een vierde zone bevat het talud tussen het jeugdhuis en het voetbalveld. Het talud is opengetrokken en uitgewerkt in zittreden. Hier is ook ruimte gecreëerd voor het opstellen van een tent, waardoor optredens of andere evenementen kunnen plaatsvinden. Het resterende deel van het terrein wordt gebruikt als een avontuurlijke speel zone waarin een gradiënt is gevormd tussen het open grasland en het speelbos. Nabij het bestaande bos is de zone dichter beplant om hier met een zachte overgang op aan te sluiten. Dichtbij het speelbos is een speellint op zacht hellende speelheuvels ingepast. Vanaf hier heeft men een prachtig panorama dat het terrein overziet en eindigt in een speel- en panoramatalud. Dit talud sluit aan bij de speelheuvels, het speellint en het bestaande lager gelegen wandelpad.

Zowel nabij de sporthal en het jeugdhuis als in de speelzone zijn verschillende hoogstammige bomen voorzien die de aansluiting maken met het omliggende landschap. Deze bomen hebben een verbindende, esthetische en ecologische waarde. Het sortiment werd in het hele project afgestemd op streekeigen plantensoorten.

Sport en spel, maar ook de agrarische activiteit en de omliggende natuur zijn op een harmonische wijze verweven met het dorpsweefsel en het waardevol landschap.

  • adres: Vierstraat 31 (Wijtschate)
  • oppervlakte: 2,1 ha
  • groenontwerp: Omgeving (Antwerpen) en buro voor vrije ruimte (Gent) (Chris Vermander, Ben Derijcker, Stijn Vyncke)
  • ontwerp uitbreiding jeugdhuis: TOOP architectuur (Westouter) (Jens Theuwen, Laurent Temmerman)
  • groenaanleg en -onderhoud: Tuinen Dewulf (Ieper)