arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogstraten | Campus Stede Akkers

Hoogstraten

Campus Stede Akkers stimuleert mensen om naar buiten te komen

De Campus heeft sinds enkele jaren een ander uitzicht gekregen met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum, geïntegreerd met het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum. Rondom het centraal gelegen gebouw zijn er verder nog serviceflats, assistentiewoningen en bejaardenwoningen. Ook zijn het administratief gebouw van het OCMW en het voormalige rusthuis op deze campus gesitueerd. Stede Akkers is een zorgcampus waar het bestuur o.a. wil inzetten op het creëren van kansen om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om naar buiten te komen en elkaar in een aangename groene omgeving te ontmoeten. Naar aanleiding van het nieuwbouwproject Stede Akkers werd de ganse omgevingsaanleg opnieuw bekeken.

Campus Stede Akkers in Hoogstraten
Campus Stede Akkers in Hoogstraten

Fase 1 (2011-2012) | Omgevingsaanleg bij het gebouw Stede Akkers

Door het unieke ontwerp van het gebouw Stede Akkers bevinden er zich enkele daktuinen op verschillende niveau’s. Deze centraal gelegen daktuinen zorgen voor een aangename groene buffer tussen de vier woontorens van het gebouw. In de verdiepte tuin zijn enkele solitaire struiken opgenomen. Verder zijn de daktuinen aangeplant met kruidachtige gewassen en bolgewassen. De specifieke aanplanting zorgt het ganse jaar door voor fleurige kleuren op de campus. Een greep uit de gebruikte planten: Pennisetum, Echinacea, Alchemilla mollis, Aster, Verbena bonariensis,…

Elke ingang van de woontoren wordt geflankeerd door een aantal solitaire bomen, nl. Ginkgo biloba. Hiervoor wordt de kleiklinkerverharding subtiel onderbroken en zijn er boomroosters geplaatst. Rondom en tussen de woontorens en de bejaardenwoningen zijn toegankelijke wandelpaden aangelegd in beton. Bewoners en bezoekers kunnen een aangename wandeling maken zonder dat ze de campus moeten verlaten. Rondom het gebouw is er voldoende straatmeubilair om te verpozen.

Het kunstwerk 2-PILLIO van kunstenaar Nel Bonte maakt deel uit van deze eerste fase. In 2011 werd er een wedstrijd uitgeschreven om een geïntegreerd kunstwerk te ontwerpen voor het woonzorgcentrum. De opdracht bestond erin te werken rond het thema van ‘de vrijwilliger’. Het kunstwerk is een abstract sculptuur met twee gespiegelde vleugels en staat opgesteld tussen de vier woontorens.

Fase 2 (2011-2012) | Uitbreiding van de omgevingsaanleg bij het gebouw Stede Akkers

De zones aan de buitenzijde van de ringweg rondom het centrale gebouw zaten niet in het origineel aanbestedingsdossier. Om eenvormigheid in de omgevingsaanleg te bekomen heeft het OCMW-bestuur beslist om de zones rondom het administratief gebouw, de serviceflats, de kapel en het vrijgekomen terrein na afbraak van het voormalige rusthuis als uitbreiding in de bestaande opdracht op te nemen.

Tussen de hoofdingang van het gebouw Stede Akkers en de Heiligbloedlaan is een esplanade aangelegd. Naast de esplanade zijn er twee graspleintjes, waarvan een kan gebruikt worden voor de organisatie van evenementen.

Rondom de graspleintjes zijn wandelpaden in klinkerverharding voorzien. De wandelpaden zijn omgeven door een haag in Fagus sylvatica en een variatie van bomen, heesters, kruidachtigen en siergrassen. Een greep uit de gebruikte planten: Parrotia, Hemerocallis, Anemone, , Veronica, Aster, Echinacea, Geranium, Phlox, Miscantus, Molinia, Hydrangea.

In het najaar van 2016 werden er nog bolgewassen aangeplant in diverse gazonstroken. Het administratief centrum heeft een brede toegangsweg in kleiklinkers gekregen en een voortuin met hagen van Fagus sylvatica en Hydrangea macrophylla. Achteraan werd een vaste tuin met buxushaagjes en vaste planten aangelegd, met 2 solitaire Clerodendrum trichotomum.

Ook is de zone rondom de kapel aangepakt. Oude coniferen zijn gerooid waardoor de kapel vrij kwam te staan. Er is eveneens een terras en een dierenweide aangelegd.

Campus Stede Akkers in Hoogstraten
Campus Stede Akkers in Hoogstraten

Fase 3 (2013 -2014) | Inrichting van een beweegtuin met petanquevelden en een speelpleintje

In 2013 heeft het OCMW zich ingeschreven met de plannen voor een beweegtuin op de projectoproep van het Eliafonds. Het project moest er op gericht zijn om personen met een beperkte mobiliteit in de ruime zin van het woord te laten proeven van nieuwe, originele toeristische, culturele of sportieve activiteiten.

Het OCMW van Hoogstraten was één van de laureaten. Concreet zijn er 7 toestellen, gericht op ouderen, op 2 locaties ingeplant. Drie toestellen staan aan het graspleintje aan de Heiligbloedlaan en 4 toestellen bevinden zich op een pleintje aan de bejaardenwoningen. De integratie van deze toestellen was meteen ook de aanleiding om de omgeving aan te pakken in overeenstemming met de voorgaande aanleg.

Naast de bestaande petanquevelden zijn er ook speeltoestellen voor kinderen opgesteld zodat het pleintje een ontmoetingsplaats is geworden voor jong en oud.

Fase 4 (2015-2016) | Aanleg achtertuinen bejaardenwoningen

In 2015 zijn de 30 jaar oude bejaardenwoningen deels gerenoveerd. In de loop der jaren hadden verschillende bewoners zelf de achtertuin ingericht en aangeplant. Het bestuur streeft ook voor deze zone naar een uniforme uitstraling met de overige omgevingsaanleg.

Alle bestaande aanplantingen werden gerooid en de terrassen en de tuinschermen zijn vernieuwd. Door de nieuwe aanplantingen aan de woningen lopen de uniforme tuinen naadloos over in het gemeenschappelijk groen.

Campus Stede Akkers in Hoogstraten
Campus Stede Akkers in Hoogstraten

Fase 5 (2017) | Herinrichting omgeving kapel

In 2016 zijn de vrienden van de kapel gestart met een crowdfunding-project om de kapel te renoveren en terug de uitstraling te geven die ze verdient. Naast de kapel zelf zal ook de omgeving aantrekkelijker worden gemaakt. Er zullen natuurlijke windschermen worden voorzien en er zal een stalletje met volière worden opgesteld zodat het terras aan de kapel een aangename plaats zal worden om te vertoeven.

De omgevingsaanleg van campus Stede Akkers krijgt gestaag vorm door het uitwerken van deelprojecten naargelang er middelen beschikbaar zijn of dat er zich opportuniteiten of partners voor aandienen. Door de doordachte inrichting, aangepaste infrastructuur en zinnenprikkelende uitstraling voor verschillende leeftijden en op verschillende niveaus van toegankelijkheid wordt een bezoek aan de Campus Stede Akkers een integrale beleving waarbij lichaam en geest geprikkeld worden om dingen te ontdekken en te doen op een manier dat men plezier krijgt in bewegen.

  • adres: Jaak Aertslaan
  • ontwerp: Landinzicht Landschapsarchitecten, Brussel en groendienst
  • aanleg: Oprins Tuin, Rijkevorsel en groendienst
  • onderhoud: groendienst