arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Ieper | Zillebeke

Deze renovatie kadert binnen de totaalvisie die op de Ieperse begraafplaatsen wordt doorgevoerd waarbij efficiënt ruimtegebruik, duurzaam groenbeheer en gemengd parkgebruik centraal staan. Niet-hernieuwde concessies worden verwijderd en zorgen voor vrije ruimte die inbreiding mogelijk maakt. Ook komen esthetisch waardevolle en beeldbepalende graven voor hergebruik in aanmerking

Begraafplaats Zillebeke in Ieper
Begraafplaats Zillebeke in Ieper

Het stadsbestuur kiest resoluut voor het groene begraafplaatsenconcept. Zo worden de steenslagpaden omgevormd naar verstevigde graspaden. De hoofdpaden blijven in klinkers, kasseien en asfalt om zo de toegankelijkheid met rollend materieel te garanderen. Door de heraanleg evolueert de begraafplaats naar een park of landschapspark, afhankelijk van de grootte. Groener betekent een aangenamere omgeving die uitgroeit tot een goed toegankelijke rust- en ontmoetingsplaats voor nabestaanden, lotgenoten, buurtbewoners en passanten. Daarbij versterkt een groene begraafplaats in een verstedelijkte buurt de rol van buurtgroen. Een steriele versteende omgeving wordt omgevormd naar een groenere, natuurlijkere omgeving met meer natuurwaarde. Een grote diversiteit aan groenblijvende en bloeiende planten en afwisselend kort gemaaid gras en extensieve graspartijen evolueren mits duurzaam beheer naar meerjarige kruidachtigen waardoor de omgeving interessanter wordt voor fauna en flora maar zeker ook voor buurtbewoner en bezoeker.

Op de begraafplaats werd in 2017 een aanplakking doorgevoerd voor alle verlopen concessies, verwaarloosde graven en niet geconcedeerde graven. In het najaar van 2019 werd de begraafplaats ontruimd en ontgraven. Daaropvolgend werd de begraafplaats omgevormd in functie van duurzaam beheer zonder gebruik van pesticiden. Steenslagpaden werden verstevigde graspaden, vrijgekomen graven zijn omgevormd tot graszones of worden beplant. De vrijgekomen plaatsen zullen enerzijds dienen voor inbreiding en anderzijds zullen open plekken permanent beplant blijven. Bestaande waardevolle bomen werden behouden en nieuwe werden toegevoegd. De plantenkeuze is bijenvriendelijk zowel bij bomen, struiken als vaste planten. Er werden een 3-tal zithoekjes gerealiseerd en begraafplaatsmeubilair geplaatst, zoals een gieterstand. Op de begraafplaatsen wordt het circulair bouwprincipe geïntegreerd waarbij arduinen elementen hergebruikt worden als preekstoel, sokkel, paaltjes voor strooiweide, vloerplaten voor zit- plaatsen, …

Het kerkhof werd maximaal ont- sloten gezien het centraal in de dorpskern ligt. Hierbij gaf de Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid (ISAT) tips. De omvorming gebeurde in synergie met de dorpskernvernieuwing die ook in deze periode werd uitgevoerd.

  • Adres: Zillebekedorp
  • Oppervlakte: 7000 m²
  • Ontwerp dorpskernvernieuwing: Andy Malengier, Zonnebeke i.s.m. Antea Group