arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Kortrijk | Heuleplaats

Kortrijk

Heuleplaats met aanpalende straten was gekenmerkt door een overmaat aan versteende ruimte, in hoofdzaak ten behoeve van gemotoriseerd verkeer. De groenvoorzieningen waren eerder schaars. Toch is er een sterk publiek leven dat afleesbaar is in de grote dichtheid aan publieke functies. Ook het grote aanbod aan evenementen en feestelijkheden ondersteunt dit.

  Heuleplaats in Kortrijk
  Heuleplaats in Kortrijk

  De herinrichting van het plein focuste op een verblijfsgebied. De wegenis werd ingesnoerd tot de noodzakelijke breedte voor gelede bussen, sporadisch zwaar verkeer en alle andere gemotoriseerd verkeer. Smallere straatprofielen werden nauwgezet ingepland in een nieuwe pleinruimte die zich van gevel tot gevel uitstrekt. De wegenis werd gelijkgronds aangelegd.

  Het verblijfsgebied sterkt zich uit tot voorbij het kasteel, rond de kerk tot aan het Lagaeplein en neemt ook de aanzet van de Peperstraat en de Stijn Streuvelslaan mee. Dit werd naast de gelijkgrondse aanleg ook duidelijk in een nieuw materiaalgebruik voor het ‘plein’, zijnde de ruime Heuleplaats.

  De zone voor de kerk kreeg een nieuw plein voor ceremonie, monumenten en ontmoetingen. De kerktuin werd heraangelegd in rode kleiklinkers en de zone met parking kreeg een groene rand om te vertoeven.

  De groenaanleg en het rode materiaalgebruik brengt meer eenheid in het dorpszicht en zoekt ook aansluiting met de kasteelomgeving. Voor de groenaanleg en vooral de boomkeuze werd er ingezet op een gevarieerd groenbeeld met duurzame soorten. Pionierssoorten, zieke bomen en invasieve soorten zijn weggenomen omdat ze op lange termijn voor problemen zouden zorgen. De gespaarde bomen krijgen een aangepast beheer en betere groeicondities.

  In de omgeving van de kerk is een herkenbare en terugkerende groenkeuze gemaakt. Men vindt er de kleinbladige linde in diverse maten en vormen, en o.a. ook meerstammige exemplaren. Als onderbegroeiing koos men voor Ilex, Molinea caerulea, Narcissus, Allium en Rosa. Op die manier is er meer eenheid in het dorpszicht met een traditionele inslag en het jaar rond fleurigheid.

  • adres: Heuleplaats
  • groenoppervlakte: 1400m² (excl. verharding)
  • ontwerp: Tractebel
  • groenaanleg en -onderhoud: LVR Groenonderneming (Tielt)