arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Leuven | Heuvelhof

Leuven

Dit pleintje in de sociale woonwijk Heuvelhof (°2007) kreeg een makeover dankzij het stedelijk project ‘Kom op voor je wijk’. Dit is een 6-maandelijks weerkerend project met als belangrijkste doelen de sociale cohesie en burgerparticipatie te verhogen. De stad Leuven roept de bewoners op om ideeën in te dienen die de woon- en leefkwaliteit in de buurt verbeteren. Via een multidisciplinair proces geven relevante stadsdiensten advies en worden de beste ideeën gerealiseerd en meegefinancierd met subsidies van het Vlaams Stedenfonds.

De oorspronkelijke, sobere, eerder anonieme aanleg van dit pleintje met enkel bomen, dolomiet en banken werd als onaantrekkelijk en onaangepast ervaren door de omwonenden.

Heuvelhof in Leuven
Heuvelhof in Leuven

De buurtbewoners waaronder ook senioren van het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke hebben nood aan een fleurig plein dat integraal toegankelijk is en beschutting en gelegenheid biedt tot ontmoeten. Ook de aanleg van een petanquebaan stond hoog op de verlanglijst. De studiedienst Groenbeheer stelde een ontwerp voor dat na enkele inspraakvergaderingen werd verfijnd tot het gewenste plan. Dankzij de samenwerking met de technische dienst, de groendienst, de dienst gebiedsgerichte werking en één externe aannemer die het afdak en de picknicktafel plaatste, veranderde de plek spectaculair, zowel qua fleurige aanblik als qua gebruik. Op woensdagnamiddag komen de buurtbewoners er nu samen voor koffie en koek. Er werden 250 m² vaste planten aangeplant en afgedekt met lavasubstraat.

Er werd een picknicktafel met een afdak erboven geplaatst, een buurtvitrine toegevoegd en een petanquebaan aangelegd. Langs de 4 zijden werden de toegangen van verlaagde boordstenen voorzien. De bestaande banken werden herschikt op betonnen megategels, waardoor ook het onderhoud geoptimaliseerd werd. De bestaande honingbomen (Sophora japonica) zien er veel beter uit sinds de dolomietlaag werd vervangen door teelaarde, lavasubstraat en vaste planten.

  • adres: Heuvelhof 4, Kessel-Lo
  • oppervlakte: 530 m²
  • ontwerp: Studiedienst Groenbeheer
  • aanleg: Groen- en Technische dienst en GroenPlus, Ravels (afdak & picknicktafel)
  • onderhoud: Groenbeheer - Onderhoudsploeg Sector Kessel-Lo 1 en buurtbewoners
  • kostprijs: €10.050