Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostende | Park Nieuwe Koers

Het park ligt aan de westkant van Oostende, waar vroeger nauwelijks buurtgroen was. Door de aanleg van het park kwam hier verandering in en worden alle entiteiten, nl. het woonzorgcentrum, de evenementenweide, de moestuin en Astropolis met elkaar verbonden, mét behoud van de specifieke deeleigenschappen.

  Park Nieuwe Koers in Oostende
  Park Nieuwe Koers in Oostende

  Het centrale, open gedeelte van het park is ca. 9,2 ha groot en zal eenmaal per jaar dienstdoen als evenementenweide. De zone is een open grasvlakte, vergelijkbaar met de Greens in Engeland.

  Het merendeel van de secundaire paden bestaat uit gazon zodat men kan wandelen door het bloemrijke grasland. Het betonnen platform wordt gebruikt voor het plaatsen van een podium bij grote evenementen, maar past uiteraard ook in de basisideeën van de ontwerpers. Het kan immers fungeren als mooi landschappelijk terras dat zich niet beperkt tot een bepaald gebruik.

  Er kan dus meer gebeuren dan skaten, voetballen, … Deze zone was voor de heraanleg in gebruik als akkerland. Door de omzetting naar ecologisch beheerd grasland, de extra aanplantingen van bos en struweel, en het terug openleggen van het Albertusgeleed (1600m²) zal de biodiversiteit binnen dit gebied fors stijgen.

  De nieuwe sterrenwacht Astropolis vormt de zuidelijke toegangspoort van het park. Observatoria werden in het verleden héél vaak ondergebracht in parken. Samen met het woonzorgcentrum zorgt dit gebouw voor het nodige leven in het park.

  Het park is een nieuwe schakel van het ‘Groen Lint’ en krijgt zo een bovenlokaal karakter. Het fietspad van ca. 1,5 km verbindt de verschillende parkfuncties met de omliggende wijken en biedt doorheen een prachtig groengebied, een veilig alternatief voor het huidige fietspad langs de Duinkerkseweg.

  • adres: Duinkerseweg 12
  • oppervlakte: 13 ha
  • ontwerp: Arcadis (Bart Antheunis, Kirsten De Baets, Katrien Pyck (masterplan)
  • groenaanleg: Verhelst aannemingen (Oostende)
  • onderhoud: Schrauwen groenzorg (Ruddervoorde)