Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostkamp | Watering

Oostkamp

De Watering is een wijk met een 50-tal woningen die aangelegd werd in 2010. De gemeente had de taak om voetpaden, opritten, het openbaar groen en het speelplein aan te leggen.

Dit gebeurde al een paar jaar geleden en alleen het speelplein moest nog worden aangelegd.

Watering in Oostkamp
Watering in Oostkamp

Intussen hadden een aantal bewoners laten weten dat er vaak te snel gereden werd in de wijk en bleek er onduidelijkheid te bestaan over de straatindeling en huisnummering in de wijk. De gemeente nam deze elementen mee en zocht ook hiervoor naar een oplossing bij de inrichting van het speelplein.

Het ontwerp werd derhalve in samenspraak met de bewoners opgemaakt. In 2016 en 2017 organiseerde de gemeente een workshop en infomarkt waar telkens 15 gezinnen aan deelnamen. Deze participatie leidde tot een conceptontwerp dat de basis vormde voor het inrichtingsplan. Dit voorzag in de aanleg van een centraal gelegen speelplein, het knippen van de straat Watering t.h.v. het speelplein en het voorzien van 3 wegversmallingen.

De werken startten in het najaar van 2018 en werden afgerond in het voorjaar van 2019. Een deel van de bestaande weg en parkeerplaatsen werden opgebroken en vervangen door groen. Hierdoor verdubbelde de oppervlakte van het oorspronkelijke speelplein. Er werd een kwaliteitsvolle , groene gebruiksruimte aangelegd die bestaat uit speelheuvels, struiken, bomen, speelelementen, hangmatten, zitarena , picknickbank, speelse zitrand en wieltjes parcours.

Het speelplein is meer dan enkel spelen want het is een  ontmoetingsplein geworden voor de inwoners van de wijk. Door het knippen van de straat is er niet langer doorgaand verkeer mogelijk in de wijk. Een ander gevolg was dat een deel van deze straat een nieuwe naam en huisnummering kreeg. De nieuwe straatnaam Water weelde werd door de betrokken bewoners zelf gekozen.

  • adres: Waterweelde (Baliebrugge)
  • oppervlakte: 1.500 m²
  • ontwerp: Fris in het Landschap (Gent) en Atelier Artisjok (Oostende)
  • groenaanleg en -onderhoud: Steenhaut (Deerlijk)
  • kostprijs: ca. €112.000 (incl. btw)