arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Roeselare | Trax

Roeselare

Met de aanleg van het Trax-park finaliseerde de stad Roeselare het eerste pilootproject in de ontwikkeling van de noordelijke stationsomgeving. Het park rond het Trax-gebouw legt met een uitgesproken vormentaal de link met functies in het gebouw die voornamelijk op de jeugd en muziek zijn gericht.

Trax site te Roeselare
Trax site te Roeselare

Het park verbindt ook de publieke ruimte op de sokkel met de buitenruimte. Het Traxpark integreert zich in 2 stadsbrede visies: die van groen in de stad (Groenplan Roeselare) alsook in de visie gekoppeld aan de ontwikkelingen in de noordelijke stationsomgeving (Masterplan Noordelijke Stationsomgeving) met z’n typische identiteit van ‘bermenlandschap’. Door de centrale ligging in de stad, op het kruispunt van verschillende bewegingslijnen én op het raakpunt van verschillende buurten, heeft de plek een strategisch karakter. Het Trax-park werd zo het eerste verbindende deel van het lineaire spoorpark dat deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van Roeselare.

Trax site te Roeselare
Trax site te Roeselare

De ontwerpers en stadsdiensten hebben gezorgd voor een geïntegreerde visie voor de hele ‘noordelijke stationsomgeving’, waarbij zowel de landschappelijke inpassing, de ruimtelijke en programmatorische samenhang, de herkenbaarheid en interactie met het Trax-gebouw bewaakt werden en dit van concept tot realisatie. In het park wordt de verbinding gemaakt tussen de omliggende buurten waar een nijpend tekort aan groen is. Door de aanleg van het skatepark en de ruimte voor het jaarlijkse Trax-stadsfestival werd gezorgd voor een duidelijke symbiose tussen het Trax-gebouw met zijn kenmerkende sokkel en het park. Omdat het Trax-park zich duidelijk onderscheidt van de rest van het lineaire spoorpark werd gekozen voor een duidelijk visueel groen kader binnen de totale identiteit van het ‘bermenlandschap’. De aanleg van deze groene zoom geeft het park een duidelijk kader en bewaakt tegelijk de nodige ademruimte rond het imposante luifelgebouw.

Trax site te Roeselare
Trax site te Roeselare

Er is een duidelijk samenspel tussen het park en het gebouw. De sokkel van het gebouw werd uitgerust met lange trappenpartijen waardoor er allerlei bewegingen door het park kunnen worden gemaakt van en naar het gebouw. Langs deze looplijnen is het ontwerp versterkt met speelse objecten en configuraties zoals figuratieve speelbergjes, een speeltuin, zitplekken met meerstammige boompjes en de zandbak met Grove dennen.

Trax site te Roeselare
Trax site te Roeselare

Het park is ruim toegankelijk gemaakt voor recreanten en fietsers en er is een ruim aanbod aan fietsenstallingen en zitgelegenheden verspreid over het hele park.

  • adres: Traxweg 1
  • ontwerp: Buur (Gent)
  • werfopvolging: Arch & Teco (Gent)
  • aanleg: Olivier Construct (Izegem)
  • groenaanleg en - onderhoud: Schrauwen (Ruddervoorde)
Trax site te Roeselare
Trax site te Roeselare