arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Rumst | Rubelpark

Rumst

Rupelpark | Rumst

Rupelpark in Rumst

Het park is een creatie n.a.v. de aanleg van de ontsluiting tussen het industrieterrein Krekelenberg in Boom en de gewestweg N177/A12 Antwerpen – Brussel.

Het is een eerste aanzet van de nieuwe verbinding tussen de Industriezone, de A12 en de E19. De initiatiefnemer en bouwheer is het Vlaamse Gewest.

In samenwerking met de gemeentebesturen van Boom en Niel en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij werd dit project gerealiseerd. Er werd vooral aandacht besteed aan de bufferzone tussen de ontsluitingsweg en de woonwijk Kleine Paepedaelen.

Ook werd de waterhuishouding in dit gebied in de oorspronkelijke staat hersteld. De geklasseerde waterloop Boomse-Nielse beek werd terug in zijn loop gebracht door waterbuffering

Er werd ook aan de mobiliteit voor voetgangers en fietsers gedacht door de aanleg van brede wandelen fietswegen met veilige, ondergrondse tunnelverbindingen.

Aan de waterpartijen werden er vlonderconstructies gemaakt, die als aangename ontmoetingsplaats kunnen dienen voor passanten en buurtbewoners.

De beplanting in dit park bestaat vooral uit grasvelden met streekeigen beplanting, waterplanten en oevervegetatie. De berm van de ontsluitingsweg ‘de banaan’ werd aangeplant met streekeigen beplanting zoals Amelanchier, Corylus, Ilex, Viburnum, Salix, ... om een geluidsen gezichtsbuffer te vormen tussen de woonwijk. De totale kostprijs bedroeg 480.000 euro.

  • Adres: tussen N177/A12 en 's Herenbaan
  • Ontwerp: Groep Infrabo, Westerlo
  • Groenaanleg: Vectris, Leuven
  • Groenonderhoud: gemeentebestuur