arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Stekene | Muiziekwijk

Stekene

Bij de aanleg van deze wijk is bijzondere aandacht gegaan naar de waterhuishouding van de verkaveling. In overleg met de provinciale cel waterbeleid werd een strenger buffervolume (330m³/ha) voorzien dan de gewestelijke verordening.

Muziekwijk in Stekene
Muziekwijk in Stekene

Waterloop 8.038 is geïntegreerd in het woonproject. Grotendeels is deze op de oorspronkelijke plaats blijven liggen. Het openbaar groen erlangs is aangelegd in functie van een betere beleving met avontuurlijk spelen en een zitruimte. Om meer ruimte te geven voor water en er een beter contact mee te hebben werden zachtere taluds en plasbermen aangelegd. Binnen de verkaveling is er vertraagde afvoer voorzien zodat er voldoende infiltratie en buffercapaciteit is. Grachten werden voorzien en de wegen wateren zoveel mogelijk af naar waterdoorlatende structuren zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren. Centraal is een bestaande poel behouden.

De inplanting van de wegen is zoveel mogelijk afgestemd op de bestaande perceelstructuur. Zo is beter ingespeeld op de topologie van het bestaande terrein en is het grondverzet beperkt. Op deze manier is er gezorgd voor een duurzamere waterhuishouding en werden geen onnatuurlijke niveauverschillen met de omgeving gecreëerd. Bestaande lozingen buiten de verkavelingen zijn afgekoppeld zodat de waterloop proper hemelwater capteert.

Alle parkeerplaatsen zijn aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen.

  • adres: Bob Verbekelaan, Kemzeke
  • oppervlakte verkaveling: 9,27 ha, waarvan 13,4 ha groenzones, 3,59 ha verharding, 0,56 ha infiltratie
  • totale waterberging: 1410 m³
  • ontwerp: Studiegroep Irtas, Sint-Niklaas
  • groenaanleg en -onderhoud: Groencreatie Vermeer, Geel